Systém organismů

1) nebuněčné ( viry )
2) buněčné
a) prokaryotické ( buňka s neodděleným jádrem; bakterie, sinice )
b) eukaryotické ( buňka s odděleným jádrem; rostliny, živočichové, houby )

SYSTÉM ROSTLIN

1) jednobuněčné – řasy
2) mnohobuněčné – rostliny nižší – řasy, mechy (?) výtrusné
vyšší – mechy (?) , kapradiny rostliny

semenné nahosemenné ( jehličňany )
krytosemenné ( květiny, listnaté stromy )

jednoděložné dvouděložné

SYSTÉM ŽIVOČICHŮ

1) jednobuněční
prvoci bičíkovci
panožkovci
nálevníci

2) mnohobuněční
a) bezobratlí

žahavci polypovci
medůzovci
korálnatci

ploštěnci ploštěnky
motolice
tasemnice

hlízti ( škrkavka dětská, roup dětský )

měkkýši plži ( hlemýžď)
mlži ( perlorodka )
hlavonožci ( sépie, chobotnice )

kroužkovci máloštětinatci ( žížala )
mnohoštětinatci
pijavky

členovci pavoukovci ( klíště )
korýši
hmyz
b) strunatci pláštěnci
bezlebeční
obratlovci

kruhoústí mihule

paryby žralok

obojživelníci ocasatí ( mloci )
bezocasatí ( žábi )

plazy hadi
želvy
ještěři
krokodýli

ptáci běžci
letci

savci

SYSTÉM HUB

1) jednobuněčné – kvasinky
2) mnohobuněčné vřeckovýtrusné = převážně plísně
stopkovýtrusné = kloboukaté

lupenité rourkaté

Hodnocení referátu Systém organismů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. prosinec 2007
  4 769×
  123 slov

Komentáře k referátu Systém organismů