Viry

Viry nejsou schopny růstu a dělení, ale jsou schopny množení, jsou to nitrobuněční parazité, známky života projevují pouze uvnitř buňky. Jejich velikost se pohybuje mezi 15-300 nm. Jsou vázány na hostitelskou buňku, obsahují buď DNA nebo RNA. Nemají proteosyntetický systém (nemohou vytvářet bílkoviny, ty se tvoří na ribozomech, viry nemají specifickou kyselinu t-RNA). Nemají metabolický aparát (nemají vlastní dodávky energie), reprodukce je možná jen v hostitelské buňce. Viry můžou mít enzym jen pro počáteční množení - pro hostitelskou buňku.
Vznik virů: buď vznikly souběžně s jinými buňkami jako součást genomu buňky nebo z parazitických bakterií redukcí na genom
Stavba: obsahují nukleovou kys. DNA nebo RNA, nositelka genetic. programu, podle toho vyrobí velké množství (100-1 000 000 virionů v průběhu 100 i více hodin)
- kapsida: obal z bílkovinných molekul, uvnitř je nukleová kyselina, přenáší ji z buňky do buňky - 1 nebo více enzymů pro zahájení reprodukce - membránový obal: může být z membr. Hostitelské buňky nebo specifický

Životní cyklus:
1.) klidová forma - přežívá v neživém prostředí
2.) absorpce viru na buňku
3.) vniknutí viru do buňky (buď jen nukleová kys. nebo celý virus).Uvnitř je kapsida rozložena, obnažena nukl. kys. - zahájí se proces chromozomů hostitel.buňky
4.) reprodukce - replikace nukl. kys. a syntéza bílkovinné kapsidy=) spojení nukl.kys. a bílkoviny =) vznik virionů několik set)
5.) uvolnění virionů z buňky
--- rozpadem hostitel. buňky
--- bez uhynutí hostitel.buňky
Příklady virů:
DNA viry
RNA viry
- retroviry
- viriody

RNA viry - viry dětské obrny, rýmy, příušnic, zarděnek, klíšťové encefalitidy, vztekliny
DNA viry - viry lidských bradavic, adenoviry (katary horních cest dýchacích),herpex simplex (opar), planých neštovic, pásového oparu, pravých i kravských neštovic
viriody-malé RNA molekukly - původci onemocnění rostlin, přenášejí se z rostl. na rostl. Nebo na potomka přes gamety
-virus tabákové mozaiky
retroviry- mají schopnost zpětného přepisu informace z RNA na DNA, DNA se začlení do chromozomální DNA hostitel.buňky
- virus HIV (inkubační doba 2-4 roky,virus napadá T4-limfocyty,virus se v nich rozmnoží a usmrtí je =)zhroucení imunitního systému=) smrt

Hodnocení referátu Viry

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. srpen 2008
  4 494×
  325 slov

Komentáře k referátu Viry