Vývoj a vývin člověka

Rosteme pod matčiným srdcem

nitroděložní vývoj – před narozením – 40 týdnů (10 lunárních – 9 kalendářních měsíců po 28 dnech)
probíhá v děloze, končí porodem

1. období zárodečné (embrionální)
od oplodnění vajíčka – 8 týdnů
zárodek dítěte, výstavba ochranných obalů – PLACENTA
1 – 2 měsíc – nebezpečí virových onemocnění – vývojová vada, samovolný potrat

První měsíc
týden po oplodnění – vajíčko do dělohy
z ní čerpá kyslík, výživu – pokračuje ve svém vývoji
tvoří se ochranné obaly, zárodek
vznik základů orgánových soustav lidského organismu
jako první – nervová, trávicí a oběhová
základy jednotlivých částí mozku
4.týden jednoduchý oběh krve, pracuje srdce, ochranné blány s děložní tkání, pupečníkem spojeno s matkou
výměna plynů a látek mezi plodem a matkou
oba druhy krve se nesmísí
proces se nazývá DIFÚZE
mohou se dostat i nežádoucí látky
na konci 1 měsíce – zárodek podobný člověku je ještě podobný savcům )velká hlava, ocasní část, žaberní oblouk se štěrbinami

Druhý měsíc
zárodek dostává lidskou podobu
vytváření obličeje
vývoj končetin
základy pohlavních orgánů

2. období plodové ( fetální)

trvá od 9. týdne do konce těhotenství (40 dní)
plod má tvar lidského těla
na konci nitroděložního vývoje plod zaujímá polohu podélnou – hlavičkou směrem dolů

Porod
ukončuje těhotenství
v průměru má donošený plod 3 300g a 50 cm délky
končí přestřižením pupečníku – začíná život samostatného jedince

První pláč a smích
1. rok života

Novorozenec

novorozenec je dědičně připraven k životu mimo tělo matky
prochází změnami
první změnou je dýchání (plíce naplněné plodovou vodou, která je bezezbytku vstřebaná se rozepnou)
samostatný krevní oběh – během porodu přestanou tepat pupečníkové cévy (první nádech odpoutání závislosti na placentě
změny v srdci a krevním oběhu
krk nedokáže unést velkou hlavu,nekoordinovaný nervový systém, krátké končetiny
je zcela závislé na péči okolí
zhoršený sluch, vidění jen 30cm
silně vyvinuté vrozené chování – instinkty a reflexy (sací, polykací, pátrací, úchopový, úlekový reflex , pláč, křik, kýchání kašlání, úsměv . . .)
vzniká velmi silné citové pouto mezi rodiči a dítětem
toto období trvá prvních 28 dní života

Kojenec

trvá do konce 1. roku života dítěte
název podle – kojení
dítě hlavně saje a spí
kojení mateřským je pro dítě nejvhodnějším a nejlépe stravitelným způsobem výživy
složení mateřského mléka – mění se v průběhu dne a stářím dítěte – využití beze zbytku
dítě si vezme kolik potřebuje ( ze začátku jsou intervaly krmení kratší)
teplota mléka je shodná s teplotou lidského těla
mléko obsahuje obranné látka
pro první rok je charakteristické vysoké tempo růstu, dítě je stále pohyblivější
dvojesovitě se prohýbá páteř, osifikace
prořezávají se zuby
většina dětí dorůstá k určitým dovednostem (vývoj pohybový, citový a psychický)
začíná pohyb a hra

Rosteme a objevujeme
od 1 do 6 let

Batole

věk od 1 do 3 let
růst se zpomaluje, dokončení prořezávání mléčného chrupu
dítě mění proporce, ztrácí baculatost
zdokonalení myšlení a řečových schopností
začíná se projevovat osobnost
pohyb – poznávání okolí, orientace, zkoumání, zvědavost
manipulace s předměty
zvýšená pohyblivost – větší možnost úrazu  vzor, hlasité projevy nespokojenosti
osvojování základních hygienických návyků
samostatnost v oblékání, stolování
napodobování činností dospělých formou hry
učí se společenskému chování (pozdrav, prosba, děkování ...)

dítě předškolního věku (3-6 let)

obrovská zvědavost
rozšiřování slovní zásoby (předčítání pohádek, básniček ...)
rozvoj představivosti – rozvoj kreseb, modelování, vícerozměrné stavby z kostek , vyprávění
velká touha po pohybu
chytání míče, jízda na kole, bruslení, lyžování a plavání
roste jeho tělesná zdatnost
zapojení do společenských her, respektuje jednoduchá pravidla her,
dítě je čím dál samostatnější
šestileté dítě je připraveno na školní docházku

Učíme se a dospíváme
6 – 19 let

vzdělávací období
vstřebávání množství nových poznatků, tělesný růst, dospívání, vývoj charakteru

6 – 15 let školní věk

prořezávání trvalého chrupu (zadní stoličky)
rozvoj fyzických a duševních schopností
přibývá soustředění – psaní, čtení, počítání, kreslení
učí se logicky uvažovat
konkrétní myšlenky jsou nahrazovány abstraktními
hodnocení školních výkonů, vzájemné srovnávání je pro děti důležité
potřeba sebevědomí a důvěru
zájem o sport, mimoškolní činnost
smysl pro humor, kamarádství – typické jsou party stejného pohlaví
kolem 15 roku se zájem zaměřuje na opačné pohlaví

Dospívání

rozlišujeme na pubertu (11 – 15 let) a dorostový věk (15 – 19 let) – dnes se používá termín teenager (13 – 19)
definitivní dokončení růstu, druhotné pohlavní znaky, funkční pohlavní orgány
celý proces dospívání řídí pohlavní hormony, kontrolované nervovým systémem
u dívek puberta začíná a končí v průměru o 2 roky dříve
sebeuvědomování, hledání vlastního já
vysoká míra kritičnosti k okolí
hledání vzorů
tělesná dospělost a pohlavní cítění je v rozporu s nevyspělostí společenskou a psychickou
biologická dospělost – konec růstu postavy – 21 let
společenská dospělost – ukončení vzdělávání, vlastní zaměstnání
vytvoření hodnotového systému
má svůj životní cíl
  hledání životního partnera
zodpovědnost, nesobeckost, zájem o potřeby druhých

dívky
vývoj prsu okolo 10 roku
ukládání podkožního tuku – formování ženské postavy
první menstruace – vyspělost pohlavních orgánů
pravidelný menstruační cyklus

chlapci
zvýšení hladiny pohlavních hormonů (12 rok)
zvětšení pohlavních orgánů
zvětšení svalů a ubývá tuk
vyvíjení druhotných pohlavních znaků
zvětšování hrtanu – proměna hlasu (mutování)

Jsme dospělí a stárneme

Dospělá léta

 mezi 20 – 30 rokem je naše tělo dospělé – jsme na vrcholu fyzických sil
volba povolání
volba životního partnera, založení vlastní rodiny (Mt 19/5 -)
celý cyklus se uzavírá a dospělí se stávají rodiči
odpovědnost za výchovu dětí (Dt 5,
odpovědnost jeden za druhého (Ef 5/28 – 29)
starost o své rodiče ( Tim 5/3 – 16)
s dovršením dospělosti začíná proces stárnutí (40 – 45 let)
projevy – vrásky, klesá fyzické výkonnost
stárnutí ovlivňuje – genetika, prostředí, aktivita, životní styl
zdraví je spojeno s pravidelným cvičením, správnou životosprávou, aktivní duševní život
nejvynalézavější a nejtvořivější etapa života

Střední věk

po 45 roku výrazný pokles pohlavních hormonů
  u žen – menopauza
snížení pevnosti kostí – oteoporóza
u mužů pokles hormonů pozvolnější – menší změny v psychice

Stáří

vlasy ztrácejí barvu, kůže pružnost
snížení ostrosti vidění, zhoršení sluchu
svaly nahrazování vazivem
výška v důsledku hrbení se zmenšuje
pravidelná rovnoměrná námaha napomáhá udržet výkonnost

Hodnocení referátu Vývoj a vývin člověka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. květen 2008
  10 386×
  931 slov

Komentáře k referátu Vývoj a vývin člověka

jobos
momoc pěkné
terča
jo je to fajn