Záněty

- odpověď organismu na působení nějaké škodliviny 

funkce zánětu

  1. obranná – odstranění škodliviny / tkáně = fagocytóza 
  2. opravná – oprava poškozené tkáně škodlivinami 

příčiny zánětu

  1. fyzikální / chemické – rány, omrzliny, popáleniny, poleptání (kyseliny, louhy…)
  2. biologická – bakterie, viry, plísně – patogenní imunita 

projevy zánětu

a) místní / mikroskopické

1) ALTERACE
- místní poškození škodlivinou

2) EKSUDACE
- vznik výpotku (mokvání)

3) IMUNITNÍ DĚJE
- účinek imunitního systému působením specifické (tvorba protilátek) a nespecifické (pomocí fagocytózy) imunity

4) PROLIFERAČNÍ + PRODUKTIVNÍ DĚJE
- náhrada poškozených buněk buňkami vazivovými (při tomto vzniká jizva)
- úplné obnovení buněk do původního stavu

obecně dělíme:

a) akutní – náhlý zánět, který rychle odeznívá a většinou proběhne bez následků
b) chronické – začíná někdy jako akutní ale může mít různé stupně následků a postižení, střídá se období klidu a vzplanutí

b) místní / makroskopické

1) rubor – zarudnutí
2) dolor – bolest
3) tumor – otok
4) calor – horkost
5) funkcio lease – změněná funkce

celkové příznaky zánětu

a) zvýšená teplota (subfebrilita 37°-38°C, horečka nad 38°C, septická horečka) = způsob pozitivní ochrany
b) zvýšená sedimentace (množství protilátek v krvi, sleduje se rychlost usazování erytrocytů)
c) leukocytóza – (zvýšené množství leukocytů)

celková infekce

- stavy kdy patogenní mikroby kolují v krvi a překonají jak specifickou tak nespecifickou imunitu

A) BAKTERIEMIE
- stav kdy organismus patogenitu mikrobů zvládne, projevy jsou minimální, může být zdrojem druhotného inf. ložiska (např. endokarditida = artritida)

B) SEPTIKÉMIE / SEPSE (otrava krve)
- v krvi koluje velké množství bakterií, virů – organismus je oslabený a neumí si s tímto poradit, na takovéto onemocnění se dá zemřít, mezi projevy patří septická horečka, šok, zduření sleziny a selhání ledvin…

C) PYÉMIE
- těžký stav organismu, který je zaplaven bakteriemi a částečkami hnisu + úlomky infikovaných trombů

progresivní změny + nádory

1) regenerace a reparace
- náhrada poškozené tkáně morfologicky i funkčně rovnocennou tkání, vzácně se tento děj objevuje v lid. organismu (játra)

2) hypertrofie
- růst tkáně vlivem zvětšování objemu jednotlivých buněk (srdce)

3) hyperplazie
- souvisí s masivním dělením buněk (prostata) / přeměna diferencované tkáně na jinou diferencovanou tkáň

4) dystrofie

5) dysplazie
- vznik atypických buněk, změna uspořádání tkání – první krok ke vzniku prekancerózy = stav kde jsou změněné buňky natolik. že hrozí vznik rakoviny

Hodnocení referátu Záněty

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Horáková Linda
  14. prosinec 2012
  2 707×
  343 slov

Komentáře k referátu Záněty