Živočišná buňka

Tato buňka je eukaryotická ,stejně jako buňka rostlinná Liší se však od ní biochemickou aktivitou,což je způsob výživy.Živočišným buňkám chybí celulózní buněčná stěna a během diferenciace se nezvětšují.Svůj tvar mění jen podle vykonávané práce.Živočišné buňky bývají zpravidla velmi malé)do 20 mikrometrů).Živočišné buňky mívají zpravidla jen jedno jádro,ale jsou i výjimky u buňky jaterní a u buňky chrupavek,kde můžou mít i dvě jádra(makronukleus a mikronukleus).Buňky,které odbourávají kostní tkáň (osteoklasty) mají až 100 jader. V živočišných tkáních známe i mnohojaderné útvary,které vznikají buď dělením jádra,přičemž se nedělí cytoplazma-plasmodium,nebo splynutí více buněk v jediný útvar-syncytium což je srdeční tkáň.Není výjimkou,že např.červené krvinky člověka jsou bezjaderné.Velikost jádra se určuje podle typu buňky.Jádro je většinou uloženo v centru buňky.Výjimky tvoří pouze buňky v nichž se hromadí rezervní látky.
Jádro-euokaryotické buňky je zřetelně ohraničeno od okolní cytoplazmy.NA povrchu jádra je dvojitá biomembrána-blána jaderná.ve vnitřku je polotekutá hmota karyoplazma,v níž se nacházejí chromozony)vláknité útvary),které obsahují deoxyribonukleovou kyselinu DNA,která je nositelka dědičných vlastností.V jádře se nachází několik jadérek.Kromě jádra mezi membránové organely patří:

Mitochondrie,což jsou tyčinkovité až vláknité úvary.V buňce jich bývá několik set.Mají dvě biomembrány.Tady se uskutečňuje buněčné dýchání.Energie,která se uvolňuje při dýchání zabezpečuje životní děje v buňce.

Endoplazmatické retikulum je membránový systém.NA některé jeho membrány jsou připojeny ribozómy a je místem syntézy buněčných bílkovin.

Goldiho systém je soustava plochých měchýřků ve kterých se uskutečňují biochemické reakce upravující látky dopravované sem z hrubého a z hladkého endoplazmatického retikula v malých váčcích.V živočišných buňkách se takto zpracovávají bílkoviny,lipidy a steroidy.
Lyzozomy jsou měchýřky tvořené biomembránou,uzavírající enzymy.
Centrioly,části živočišné buňky.Rozpůlí se a každá míří k pólu (mitosa meiosa )

Cytoplazma je polotekutá hmota ,která vyplňuje obsah buňky.

Hodnocení referátu Živočišná buňka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. leden 2008
  12 054×
  311 slov

Komentáře k referátu Živočišná buňka

*Barbecue*
Měla jsem dělat referát na powerpointu o buňce a je tu dost zajímavostí...