Alfred Nobel

Švédský chemik, továrník a vynálezce se narodil 21. října 1833 ve Stockholmu v zámožné rodině podnikatele. Je zakladatelem fondu, z něhož jsou každoročně udělovány tzv. Nobelovy ceny za chemii, fyziku, lékařství, literaturu a mírové snahy, považované za nejvyšší ocenění, jakého se může umělci, vědci nebo státníkovi dostat. Vynálezem, jenž přinesl Nobelovi milióny, byl dynamit, objevený v letech 1866 - 1867. Šlo o nitroglycerin, v čistém stavu nesmírně nebezpečný, snadno vybuchující a z pyrotechnického hlediska nevypočitatelný, flegmatizovaný (znecitlivělý) křemelinou, která se výbušné reakce nezúčastnila a bránila nežádoucí předčasné explozi. Dnes je křemelina nahrazena porézními látkami s přídavkem ledku a nejméně s 6 % nitroglycerinu.Vynález dynamitu omlouval Nobel celkem právem jako dobrodiní, jímž chtěl lidstvu poskytnou spolehlivou a bezpečnou důlní třaskavinu, nahrazující svrchovaně nebezpečný nitroglycerin nebo nevypočitatelnou střelnou bavlnu (nitrocelulózu), případně málo účinný černý střelný prach. Třaskavá rtuť a rozbušky jí plněné se však okamžitě staly zbrojařským artiklem a byly montovány do granátů, min, torpéd a dalších smrtících zbraní a projektilů. Vypráví se, že Nobelem účinky jeho vynálezů na bojištích tak otřásly, že se je rozhodl napravit Nobelovou cenou.Svou závěť, jíž pověřil švédskou Akademii věd rozdělováním cen a obdařil ji částkou 32 miliónů švédských korun, napsal roku 1895. Ceny jsou vypláceny z úroků (asi 160 000 švédských korun), poprvé byly uděleny roku 1901.Alfred Nobel zemřel 10. prosince 1896 v italském San Remu

Hodnocení referátu Alfred Nobel

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. červenec 2008
  10 337×
  221 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Alfred Nobel