Alfred Nobel

Švédský chemik, továrník a vynálezce Alfred Nobel se narodil 21. října 1833 ve Stockholmu (Švédsko) v zámožné rodině podnikatele. Jeho otec Immanuel Nobel byl inženýr, vynálezce a stavitel mostů (zbankrotoval ve stejném roce, kdy se narodil Alfred Nobel). Matka Andriette Ahlsell Nobel pocházela z bohaté rodiny. Alfred Nobel měl dva starší bratry a jednoho mladšího.

Nobelova rodina pobývala od roku 1837 ve Finsku a později v Rusku, kde jeho otec úspěšně podnikal. Alfred Nobel měl v mládí soukromé učitele. Ve svých 17 letech ovládal vedle rodné švédštiny ještě ruštinu, francouzštinu, angličtinu a němčinu

Alfred Nobel se v mládí zajímal o literaturu, fyziku a chemii. Otec chtěl, aby se Alfred stal inženýrem chemie.

Za účelem rozšíření Alfredových obzorů ho otec poslal do ciziny, aby se dále vzdělával v oblasti chemického inženýrství. Během dvou let navštívil Alfred Švédsko, Německo, Francii a Spojené státy. V Paříži, která se mu líbila nejvíc, pracoval v laboratoři známého chemika, profesora T.J. Pelouzea . Tam potkal mladého italského chemika Ascania Sorbera , který tři roky předtím vynalezl vysoce výbušnou kapalinu - nitroglycerin. Nitroglycerin se vyráběl nitrací glycerinu kyselinou dusičnou a sírovou. Byl ale považován za příliš nebezpečný, než aby mohl mít nějaké praktické využití. Ačkoli jeho síla vysoce převyšovala sílu střelného prachu, mohl explodovat za nepředvídatelných okolností. Alfred Nobel se začal o nitroglycerin velmi zajímat a hledal způsob, jak umožnit jeho využití v praxi.

Alfred Nobel se vrátil do Švédska v roce 1863. Po návratu zkoumal výbušniny a nitroglycerin. Bohužel v roce 1864 při pokusech došlo k výbuchu , při kterém zahynulo několik lidí včetně Nobelova mladšího bratra . Vláda zakázala pokusy s nitroglycerinem na území města Stockholm. Alfred Nobel přesunul své pokusy na loď na jezero Mälaren.

Jeho snaha byla nakonec úspěšná. V roce 1867 si nechává patentovat dynamit. Smíšením kapalného nitroglycerinu s hlinkou vytvořil tvarovatelnou hmotu, se kterou lze bezpečně manipulovat. Sestrojil také rozbušku, která přivede kusy dynamitu k explozi. Rozbuška byla odpalována pomocí zápalné šňůry.

Vynález měl velký úspěch a dynamit se stal žádaným zbožím. Nobel během času vybudoval továrny na 90 místech ve více než 20 státech. Nobel se věnoval rozvoji podnikání i rozvoji technologie výbušnin. Před svou smrtí vlastnil 355 patentů mezi které patřily i další výbušniny používané v lomech a na stavbách díky kterým nashromáždil obrovský majetek.

Poměrně málo známou skutečností je to, že v roce 1896 napsal divadelní hru Nemesis, která vyšla těsně před jeho smrtí. Hra byla označena za rouhačskou a málem se nedochovala.

Alfred Nobel ve své závěti rozhodl, že jeho majetek bude vložen do fondu z něhož je každoročně udělována Nobelova cena za fyziku, chemii, lékařství, literaturu, mírové snahy a od roku 1969 za ekonomii, je považovaná za nejvyšší ocenění, jakého se může umělci, vědci nebo státníkovi dostat.

Svobodný a bezdětný Alfred Nobel zemřel 10. prosince 1896 v italském městě San Remo. V den jeho úmrtí se od roku 1901 uděluje Nobelova Cena.

 

 

Hodnocení životopisu Alfred Nobel

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. září 2007
  11 538×
  474 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Alfred Nobel

pinik
pindik
:cool
:
pindik
Dan
Super životopis
Your BFF
boží
Pinďa
Doopravdy skvěle vypracovane
Karlík
docala fajn zivotopis deuju
jana
Ja som robila o nom projekt a j e velmi zaujimavý