D - kovy

CHROM:
Chromit= Cr2O3*FeO
- sříbrolesklý tvrdý kov odolný proti korozi, vysoká teplota tání, barevná látka,
Výroba: aluminotermie (Cr2O3->Al2O3+2Cr)
Ox. Čísla: 0, +II, +III, +VI
Využití: nerez slitiny, galvanické chromování
Cr2+: nestálý, red. činidlo
Cr3+: nejstabilnější Cr
Cr2O3: zelený, barvivo 100 Kč bankovek, nerozpustný ve vodě, odolný vůči chemikáliím
Cr(OH)3: amfoterní: Cr(OH)3+3HCl ->CrCl3+3H2O nebo Cr(OH)3+KOH -> K(Cr(OH)4)
CrO3: červená krystalická látka, silně hydroskopická, anhydrid: CrO3+H2O->H2CrO4
Chromany: soli H2CrO4, jasně žluté, rozpustné v H2O, mění pH, nerozpustné se používají jako pigmenty (ZnCrO4, PbCrO4, BaCrO4), v kys. prostředí přechází na dichromany: 2CrO4 2-+2H+ ->2NaCrO4+2H2O
Dichromany:oranžové krystalické látky, v zás. prostředí přechází na chromany: Na2Cr2O7+2NaOH->2Na2CrO4+2H2O

MANGAN:
Burel (MnO2)
- křehký šedý lesklý kov, se zřeď. kys. Reaguje za uvolnění O2,
Výroba: aluminotermie (3Mn3O4+4Al->4Al2O3+9Mn)
Ox. Čísla: 0, +II, +IV, +VII
Mn2+: světle růžový
Mn6+: manganový aniont ->manganony (MnO4)-zelené
Mn7+: manganistany nerozpustné ve vodě, hypermangan KMnO4(dezinfekce)
MnO2: černá látka, silné ox. účinky, katalyzátor při 2H2O2->2H2O+O2, výroba galvanických článků (elektrolyt), barvení skla do fialova MnO2+4HCl->Cl2+MnCl2+2H2O,
v kyselém prostředí: MnO4- + 8H->Mn2++4H2O,
zásaditém prostředí: MnO4+ + OHŕMnO4 2- + H2O+O2,
neutrálním Prostředí: MnO4- +H2O->MnO2+OH-

MĚĎ:
Chalkopyrit=CuFeS2, chalkozin=Cu2S, azurit=CuCO3*Cu(OH)2,
malachit=CuCO3*Cu(OH)2,
- načervenalý kov, dobrý vodič, rafinace elektrolýzou
Výroba:pražně (2Cu2S+3O2->2Cu2O+2SO2…….2Cu2O+Cu2S->6Cu+SO2
Příprava: CuSO4+Fe->FeSO4+Cu
Použití: elektrotechnika, slitiny (bronz=Cu+Sn, mosaz=Cu+Zn), pamětní mince, stavební materiál
Chemické vlastnosti: nereaguje s vodou, dlouhodobým působením vzduchu ->měděnka=malachit
Cu2O: nerozpustný ve vodě, červený, vzniká redukcí měďnatých kationtů při analytických důkazech
CuO: černý prášek nerozpustný ve vodě
Cu(OH)2:modrá sraženina
CuSO4*5H2O= skalice modrá: krystalická, ve vodě rozpustná, při hoření
ztrácí barvu, ničí plísně-> fungicid…… (Cu(H2O)4)SO4*H2O
Cu2++2OH-ŕCu(OH)2, CuCO3ŕCuO+CO2, CUSO4+2NaOHŕCu(OH)2+Na2SO4,
Cu+2H2SO4(k)ŕCuSO4+2H2O+SO2, Cu+2HNO3(k)ŕCu(NO3)2+2H2O+NO2,
3Cu+8HNO3(z)ŕ3Cu(NO3)2+4H2O+2NO, Cu+HCl(z)ŕ 0,
CuSO4*3H2OŕCuSO4+5H2O, (Cu(H2O)4)2+ + 4NH3ŕ(Cu(NH3)4)2+ +4H2O

ZINEK:
Sfalerit=ZnS,
-biogenní, součást enzymů, biokatalyzátor
Výroba: redukcí
ZnO: bílý, nerozpustný ve vodě, zinková běloba
ZnSO4*7H2O=skalice bílá (lékařství)
Využití: pozinkovávání plechů, tužkové baterie
Zn+NaOH+H2OŕNa2(Zn(OH)4)+H2

RTUŤ:
Rumělka=HgS
- tekutý stříbrolesklý kov, jedovaté výpary, reaguje s H2SO4 (koncentrovanou)
Výroba: elektrolýzou
Využití: náplň teploměrů, výroba amalgánů, kapková rtuťová elektroda

UHLÍK:
Magnetovec= Fe3O4, krevel= Fe2O3, hnědel= Fe2O3*n H2O, ocelek=Fe2CO3, pyrit=FeS2
Výroba: ve vysoké peci:
1) exotermní reakce: C+O2ŕCO2, endotermní reakce: CO2+CŕCO
2) nepřímá redukce: Fe2O3+COŕFe3O4+CO2 => Fe3O4ŕFeo+CO2 => FeO+CO2
3) přímá redukce: Fe2O3+3Cŕ3CO+2Fe, FeO+CŕCO+Fe
Produkty vysoké pece: surové železo( 3-5 % uhlíku), struska (CaO, SiO2, Al2O3 – stavebnictví, škvára), kychtový plyn (CO, N2, H2 – jedovatý, výhřev vzduchu do pece)
Ocel – snížení C v Fe vháněním O2 ŕ max. 1,7 %C (chromová, niklová, wolframová, chromoniklová, s kobaltem)
FeSO4*7H2O= skalice zelená (barvení, konzervace dřeva)

Hodnocení referátu D - kovy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. červen 2008
  8 225×
  500 slov

Komentáře k referátu D - kovy