Chemie-5.Hl. podskupina

Dusík
Nekov,oxid.č:-3-5
Výskyt:ve vzduchu(78%),v minerálech(NaNO3,BIOS. prvek,
Vlastnosti:bezbarvý plyn,bez zápachu,není jedovatý
Tvoří dvojatomovou molekulu,která je stabilní
-inertní plyn,
příprava:NH4NO->N2+H2O/nasycený roztok
užití:surovina pro výrobu amoniaku,kys. dusič.,hnojiv,
inertní atm.
Amoniak
Vlast.:zápach,jedovatý,leptá sliznici,ve vodě se rozpouští na NH4NO,
Výroba:N2+3H3->2NH3-tlak 10-100Mpa,Fe,4500C
Příprava:NH4Cl+NaOH->NaCl++NH3>+H2O
(NH4)2SO4-2NH3+H2SO4->(NH4)2SO4-hnojivo
NH4NO3-NH3+HCl->NH4NO3- trhavina,hnojivo
NH4Cl-NH3+Cl->NH4Cl-salmiak
N2O-NH4NO3->N2O+2H2O-rajský plyn
Pasivace kovů-pravděpodobný vznik tuhé vrstvičky oxidu,která
brání dalšímu styku kovu s kyselinou
oxidace konc.HNO3-3P+5HNO3+2H2O->3H3PO4+5NO
Použití HNO3:chem.prům,dus.hn.,výb.,
3N2O4+2Na2CO3->4NaNO3+2NO+2Co3/p59prava dus. Sodného
Fosfor
Ox.č:-3,-2,0,1,3,5
Výskyt:kostech a zubech živoč.,
Bílý fosfor-P4
Vlastnosti:nerozpust. Ve vodě,žlutý,rozpust. CS2,jedovatý,hoří na P4O10
Červený fosfor-Pn
Vlastnosti:červenofial.prášek,nerozpust.v CS2,benzenu,není jedovatý,
Černý fosfor-působením tlaků na červený fosfor,makromolekulární str.,
Výroba fosforu:
2Ca3(PO4)2+6SiO2+10C->6CaSiO3+P4+10CO-žl,f.-č.f-+300C.t
Fosfan:PH3-jedovatý plyn,
Výroba:P4+3NaOH+3H2O->3NaH2PO2+PH3
Difosfan:P2H4-jedovatý,samozápalný,kapalina,
Fosfidy:Sloučeniny elektropozitivních plynů s fosforem,
Halogenidy fosfidu:PX3 a PX5,
P4+6Cl2->4PCl3
Oxid fosforitý:tvoří dimer-P4O6:hořením P4,bez vzduchu,
Oxid fosforečný:dimer-P4O10- hořením P4,hygroskopický,
H3PO4-silné redukční vlastnosti,
Fofornany-Me1H2PO2
Kys.fosforečná:rozpustná ve vodě,není jedovatá,
Výroba:P4O10+5O2->P4O10,P4O10+6H2O->4H3PO4-termická
Fosforečnany-superfosfáty,
Arsen
Výskyt:arsenopyrit,auripigment-As2S3,realgar-As4S4
Vlastnosti:dvě modifikace-šedý-na prášek,žlutý-schlazením arsenových par,
Slučuje se s sírou,hoří na oxid arseničitý-dimer-As4O6
Výroba:FeAsS->FeS+As-700c
Arsan::jedovatý,po česneku voní,-Marsh-Libigova zkouška-rozkklad AsH3
Na As a H2
Arsenidy::sloučeniny arsenu s kovy,s kys. reag za vz. AsH3
Oxid arsenitý:As4O6-jedovatý,FeAsS+10O2->Fe2O3+As4O6+4SO2
Oxid arseničný::As2O5-bílá,kryst.látka,2H3AsO4->As2O5+3H2O
Kys.trihydrog.arsenitá::H3AsO3-slabá,pouze ve vodném roztoku,
Kys.trihydrog.arseničná::H3AsO4,silná,-3As+5HNO3+2H2O->3H3AsO4+5NO,
Použití:sloučeniny arsenu v lékařství,některé arsenidy v elektrotechnice,

 

Hodnocení referátu Chemie-5.Hl. podskupina

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. listopad 2007
  5 762×
  356 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Chemie-5.Hl. podskupina