Deriváty uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků jsou sloučeniny odvozené od uhlovodíků ve, kterých se atomy vodíku nahrazují jinými atomy nebo charakteristickým skupinami.

Halogen deriváty: atomy uhlíku se nahrazují halovým prvkem.
Obecný vzorec: R-X

Hydroxid deriváty: atomy uhlíku se nahrazují hydroxylovou skupinou
Obecný vzorec: R-OH

Alkoholy:
Methanol CH3OH – ZNJ!
Vlastnosti: Bezbarvá vonící kapalina mísí se s vodou.
Použití: rozpouštědlo pohonných látek
2CH3OH+O2→2CO2+4H2O

Ethanol C2H5OH
a)Výroba: Alkoholickým kvašením cukernatých roztoků a destilací
C6H12O6→2C2H5OH+2CO2
b)výroba syntetického líhu se provádí adicí
C2H4+ H2O→ C2H5OH
Vlastnosti: bezbarvá vonící kapalina, hořlavá, působí na nervový systém.
Použití: Rozpouštědlo, v lékařství, výroba lihovin, chemikálií a paliv.

Fenoly:
vážou hydroxylovou skupinu na benzenovém jádře
Fenol: C6H5OH(benz.j.)
Vlastnosti: Bezbarvá vonící krystalická látka ve vodě se rozpouští na karbonylovou vodu.
Využití: v lékařství, výroba barviv, plastů(bakelit)

Karbonylové sloučeniny:
jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují charakteristickou karbonylovou skupinu(CO)

Aldehydy:
Obecný vzorec: R-COH
-CHO … aldehydická skupina

Formaldehyd H CHO
CH3OH+CuO→ H2O+Cu+H CHO
Vlastnosti: jedovatý štiplavě páchnoucí plyn, vodný roztok=formalín
Použití: výroba plastů, konzervační a desinfekční prostředek.

Acetaldehyd CH3CHO
C2H5OH+CuO→ Cu+H2O+CH3CHO
Vlastnosti: bezbarvá zapáchající kapalina
Použití: na výrobu kaučuku, barviv, a léčiv

Ketony:
Obecný vzorec: R1-CO-R2
Aceton CH3CO CH3
Vlastnosti bezbarvá kapalina, charakteristický zápach, páry se vzduchem jsou výbušné.
Karboxylové kyseliny:
jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují charakteristickou skupinu-karboxylovou –COOH
Obecný vzorec: R-COOH

H COOH- kyselina mravenčí
CH3COOH- kyselina octová
CH3CH2COOH- kyselina propinová
CH3-CH2- CH2COOH- kyselina máselná
C15H31COOH- kyselina palmitová
C17H35COOH- kyselina stearová
C15H33COOH- kyselina olejová
(COOH)2- kyselina šťavelová
CH2NH2COOH- kyselina aminoctová
CH3CHNH2COOH- kyselina aminopropionová

soli kyselin-ESTERY:
kyselina + alkohol→ ester + voda
Vlastnosti esterů: s malým počtem uhl. atomů jsou příjemně vonící kapaliny, vyšší jsou látky bez pachu(obsaženy ve voscích a tucích)

Dusíkaté deriváty uhlovodíků:
Obsahují charakteristickou skupinu- nitro skupinu-NO2
CH3NO2 - nitromethan
C6H5NO2- nitrobenzen
Jedovatá nažloutlá kapalina důležitá na výrobu anilínu a anilínových barev.

Aminy:
NH3 amoniak
od amoniaku odvozujeme aminy, atomy vodíku nahradíme uhlovodíkovými zbytky.

CH3NH2- methylamin
Ethandiamin-CH2H4(NH2)2
Kapalina výrazného zápachu složka tužidel epoxidových lepidel.
Anilin(benz.j) C6H5NH2
Jedovatá kapalina důležitá na výrobu barviv a léků.

Přírodní sloučeniny:
Vyskytují se v rostliném i zivočišném organismu.
Sacharidy
Tuky
Bílkoviny(enzymy, vitaminy, hormony)

Sacharidy:
Vznik: 6CO2+6H2O→C6H12O6+6H2O(za přítomnosti sluneční energie a chlorofylu)
Význam: - zdroj energie
- základní stavební a zásobní látka rostlinných tkání
- složka výživy
- průmyslová sloučenina
Rozdělení sacharidů:a)jednoduché -monosacharidy(glukosa, fruktosa)
b)složené- oligosachridy(disacharid)nejvíce 10 vázaných molekul monosacharidů
polysacharidy-škrob, glykogen, celulosa( buničina C6H10O5)

 

Monosacharidy:

Vlastnosti: glukóza-hroznový cukr, bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě, sladká.
Důkaz glukózy: Fehlingovo činidlo(modrý roztok), směs se při zahřívání kalí, vzniká oranžově až červenooranžové zabarvení(vzniká Cu2O)

Dýchání:
C6H12O6 →6CO2+6H2O

Sacharosa:
vznik: C6H12O6 → H2O+C12H22O11
sacharosa, disacharid
Vlastnosti: cukr řepný a třtinový bílá krystalická látka sladká ve vodě rozpustná.

Polysacharidy:
vznik: C6H12O6 →n H2O +(C6H10O5)n
polysacharid
škrob,glykogen, buničina=(C6H10O)n

Důkaz škrobu: pomocí jódu vzniká modré až černé zabarvení

Tuky:
Význam: - složka potravy
- jsou ochranou pro vnitřní orgány
- chrání organismy před ztrátou tělesné teploty
Vznik: Karboxylová kys.+glycerol →ester+voda
(vyšší mastná)
Tuky-jsou estery vyšších mastných kyselin(palmitová, stearová, olejová)a glycerolu.
a) pevné(lůj, máslo, sádlo)
Vlastnosti: konzistence různá b)kapalné(oleje)
nerozpustné ve vodě, rozpustné v org. rozpouštědlech.
Výroba: z přírodních materiálů se získávají lisováním, nebo vytavováním z tkáně.

Hodnocení referátu Deriváty uhlovodíků

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. červen 2008
  18 030×
  513 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Deriváty uhlovodíků

Jakub
U halogenderivátu a hydroxyderivátů je nahrazován atom vodíku nikoli uhlíku!!
Díky
úplně úžasný a hlavně přehledný referáát! z toho guláše co jsem měla v hlavě se rázem stala výborná hnědá polívka s kousky zeleniny. děkuju :)
Lukáš
Čau,tak ten referát mi fakt pomůže budu bzkoušenej z chemie a moc jí neumim ale todle je dobrý a ghezky napsaný,Díky.
_MC_
Tento referat mi hodne pomohl. Ne jenom ze jsem ho odevzdal ale taky jsem se z nej naucil a vsechnno co je tady bylo skoro vsechno v testu takze nepropadam je to v cajku moc se vam to povedlo