Alkoholy & Fenoly (tahák)

Kyslíkaté Deriváty
Alkholy-deriváty uhlovodíků, které mají v molekule
Vázanou hydroxilovou skupinu –OH
-ol
Fenoly-sloučeniny, ve kterých je hydroxilová skupina
Vázána na zbytky arenů (aromat. Uhlovodíky)
Ethanol – CH3CH2OH
- příjemně vonící bezbarvá kapalina
- páry v učitém poměru s O2 výbušné
- vzniká ethanolovým kvašením cukru
- oddělení různých směsí alkoholu
ŕ DESTILACÍ
- rozpoštědlo, palivo, dezinfekce(lék.)
Denaturovaný líh – aby ho nepili lidé
- do laboratoří
- ETHANOL + JED
Methanol – CH3OH
- prudce jedovatý
- bezbarvá příjemně vonící kapalina
- rozpoštědlo, kapalné palivo
- pro výrobu formaldehydu
Glycerin – obsahuje 3 hydroxilové skupiny
- bezbarvá, olejovitá kapalina
- nasládlá chuť
- kosmetika, potravinářství
- výbušniny ŕ NOBEL ŕ dynamit
Ethylenglykol – CH2-OH
|
CH2-OH
- bezbarvá olejovitá kapalina
- velmi jedovatá
- nemrznoucí
- dvojsitný alkohol
Fenol – (pětiúhelník – na třetím stupni OH)
- bezbarvá krystalická látka
- jedovatý
- leptá pokožku
- plasty, léčiva, proti škůdcům

Hodnocení referátu Alkoholy & Fenoly (tahák)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. listopad 2007
  11 621×
  118 slov

Komentáře k referátu Alkoholy & Fenoly (tahák)