Duha z rajčatové šťávy

Pomůcky:

2 odměrné válce 100 cm3, odměrný válec 10 cm3, skleněná tyčinka, pipety

Chemikálie:

rajčatová šťáva, čerstvý roztok bromové vody, SAVO

Postup:

10 cm3 rajčatové šťávy jsme nalily do válce a přidaly jsme 40 cm3 vody. Směs jsme promíchaly. To stejné jsme udělaly s druhým válcem. Pak jsme do prvního válce nalily 4 cm3 nasyceného roztoku bromové vody a do druhého 4 cm3 SAVA. Obě směsi jsme zamíchaly pomocí tyčinky.

Výsledky:

Ve válci s bromovou vodou začne původně červená šťáva postupně od hladiny modrat, přechází do modrozelené, mění se v zelenou a nakonec ve žlutou. Ve válci se SAVEM pozorujeme postupné odbarvování.

Rovnice:

ve válci se SAVEM - Na+ClO + H2O → H+ClO + Na+OH- → Na+Cl + H2O + O

Závěr:

Ve válci s bromovou vodou - Červená barva je způsobena barvivem lykopenem, které absorbuje světelné záření. Na dvojné vazby lykopenu se naváže brom, změní se délka vazeb a vlnová délka pohlcovaného záření a absorpce se posouvá do dalších částí spektra. Tím se mění barva roztoku a vzniká tzv. duha.

Ve válci se SAVEM - Dezinfekční látkou je chlornan sodný, který se ve vodném prostředí rozkládá na kyselinu chlornou a hydroxid sodný. V kyselině chlorné dochází k jejímu rozkladu za současného uvolnění atomárního kyslíku, který má silné oxidační účinky. Jeho působením se mnohá barva oxiduje a odbarvuje.

Hodnocení referátu Duha z rajčatové šťávy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červen 2019
  1 506×
  215 slov

Komentáře k referátu Duha z rajčatové šťávy