Důkaz glukósy v přírodním materiálu, rozlišení redukujících a neredukujících sacharidů

Úkol: Proveďte rozlišení redukujících a neredukujících sacharidů.

Pomůcky: Sada zkumavek, držák na zkumavky, kahan, pipeta.

Chemikálie: Fehlingovo činidlo I a II, roztok glukósy, roztok medu, roztok ovocné šťávy, roztok sacharósy, formalín, 10% roztok kyseliny sírové, 10% roztok hydroxidu sodného, roztok neznámého sacharidu.

Teorie: Aldehydy nebo jiné sloučeniny obsahující aldehydovou funkční skupinu považujeme za redukční činidla. Z roztoku měďnaté soli (Fehlingovo činidlo) se jejich účinkem vylučuje oranžově zbarvená sraženina oxidu měďnatého nebo elementární měď. Touto reakcí se dokazuje přítomnost aldehydové skupiny ve zkoumané látce. Složení Fehlingova činidla:
F I - roztok modré skalice, F II - roztok vímanu draselno-sodného a hydroxidu draselného. Před pokusem se roztoky smíchají v poměru 1 : 1
Pracovní postup: Do šesti zkumavek připravte po 2 ml roztoku:
zkumavka č. 1 - vodný roztok formaldehydu
zkumavka č. 2 - roztok glukósy
zkumavka č. 3 - roztok sacharósy
zkumavka č. 4 - roztok medu
zkumavka č. 5 - roztok šťávy
zkumavka č. 6 - roztok neznámého sacharidu
Zkumavky označte! Do zkumavek s roztoky přidejte po 2 ml Fehlingova činidla, promíchejte, zahřejte na vodní lázni. Zapište pozorované změny. V další zkumavce smíchejte 2 ml roztoku sacharósy s 0,5 ml 10% roztoku kyseliny sírové a opatrně zahřejte k varu. Krátce povařte, nechte vychladnout a opatrně zneutralizujte 1 ml 10% roztoku hydroxidu sodného. Poté přidejte 2ml Fehlingova činidla a zahřejte. Vysvětlete výsledek zkoušky.

Pozorování: Z roztoku formaldehydu se uvolnila velmi čistá měď, která se usadila na stěnách zkumavky. Roztok glukósy, medu, šťávy a neznámého sacharidu změnil svou barvu v různé odstíny oranžové. V roztoku sacharósy se uvolnilo mále množství částeček mědi. Po zahřátí roztoku sacharósy, kyseliny sírové a hydroxidu sodného se opět roztok zabarvil do oranžova.
Závěr: Formaldehyd, glukósa, med, šťáva a neznámý sacharid jsou redukující cukry a jejich molekula obsahuje aldehydickou funkční skupinu. Sacharósa je cukr neredukující, částečky mědi se v jejím roztoku uvolnily díky přítomným nečistotám. Po smíchání roztoku sacharósy s kyselinou sírovou a následném zahřátí, dochází k hydrolýze molekul sacharósy. Probíhá zpětná reakce vzniku sacharózy, vzniká glukósa a fruktóza, které jsou redukující cukry. Při smíchání s Fehlingovým činidlem se vylučuje měď. Přidaný hydroxid sodný zneutralizuje přítomnou kyselinu.
Vzorec celobiósy:

CH2OH OH
O
OH
OH

HO OH O
O
OH CH2OH

Díky jedné volné poloacetálové funkční skupině je celobiósa redukující cukr.

Hodnocení referátu Důkaz glukósy v přírodním materiálu, rozlišení redukujících a neredukujících sacharidů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. březen 2008
  8 563×
  357 slov

Komentáře k referátu Důkaz glukósy v přírodním materiálu, rozlišení redukujících a neredukujících sacharidů