Hliník

(aluminium)

1. Je to prvek III.A skupiny periodické tabulky. Hliník má oxidační číslo 0, má
3 valenční elektrony 3s2 3p 1 Nachází se ve III skupině (jsou to sloučeniny
hlinité a hlinitany)

2. Je to tvrdý stříbřitošedý, lehký kov. Je dobrým vodičem tepla, el.
proudu a má dobré mechanické vlastnosti. Je to dobrý kujný kov
k tvoření za tepla i za studena. Bod tání hliníku je 659 oC, bod varu
je 2500 oC.

3. Jeho měrný el. odpor je 0,02778 . mm2/m. V Beketovově řadě napětí
je nalevo od vodíku, proto je hliník velmi elektropozitivní kov.
Jeho hustota je 2.7 g/cm3.

4. Hliník se vyrábí z bauxitu.
Přímá výroba hliníku z rud není možná, a proto se vyrábí ve dvou etapách :
Začíná výrobou čistého Al203 , který se elektrolýzou zpracovává na
kovový hliník.
Hlavní surovinou na výrobu hliníku je bauxit, obsahuje 55 až 65% Al203 ,
lze ho vyrobit i z jiných druhů surovin jako např. kaolin, syenitu, leucitu,
nefelinu atd., ale nevyplatí se ho vyrábět z těchto surovin, protože výroba
je velice nákladná.
Někdy jde o kombinovanou výrobu Al203 a alkálií, popř. cementu.
Pochody výroby Al 203 se dělí na pochody kyselé a zásadité.
Kyselých metod se používá ke zpracování nebouxitických surovin.
Bayerův zásaditý pochod se zakládá na principu rozkladu bauxitu
sodným louhem za vyšších teplot a tlaků v autoklávech. Tím vzniká
hlinitan sodný a nerozpustný zbytek. Od roztoku se oddělí usazováním a
filtrováním. Roztok hlinitanu se vymícháváním, očkováním, hydroxidem
hlinitým a následným ředěním rozloží na Al(OH)3 a NaOH. Hydroxid
hlinitý se při 1200 oC kalcinuje na Al2O3 , to je konečná surovina pro
elektrolýzu hliníku Bayernovým pochodem, hodící se pro zpracování
bauxitu s vysokým křemičitým modulem, který se převede na Al2O3 .
Tyto postupy jsou velice nákladné, proto nejsou zavedeny v průmyslu.
Kovový hliník se vyrábí tavnou elektrolýzou, tímto způsobem vyrobený
hliník má čistotu od 99,5% Al více.
Hlavní nečistotou v hliníku je železo a křemík.
Hliník, který se vyčerpává z elektrolýzních van, do udržovacích pecí se
převáží v pánvích, z kterých se odlévají buď kousky nazývané ingoty,
nebo i polotovary (drát, cihly atd.) Na odstranění nekovových nečistot a
plynů se používá rafinačních postupů pomocí rafinačních solí, chlórování atd.
Velmi čistý hliník se používá na výrobu speciálních slitin hliníku
používaných v elektrotechnice, chemii, v motorech automobilů.

5. Sloučeniny prvku jsou :
Al2O3 - oxid hlinitý (rubín, smirek, korund)
Na3AlF6 - kexafluorohlinitan sodný (kryolit)
AlCl3 - chlorid hlinitý
Al2(SO4)3 - síran hlinitý
Al(CH3COO)3 - octan hlinitý
K Al (OH)4 - tetrahydroxohliniton draselný
Al (OH) - hydroxid hlinitý
Al2 (HPO4 )3 - hydroyevfosforečnan hlihitý

6. Je druhým nejpoužívanějším prvkem po železe. Hliník se používá hlavně v
elektrotechnice jako vodič, v chemii jako přísada do sloučenin. Dále se
používá k vedení vysokého napětí, protože je levnější a hlavně lehčí
než měď. Dále se používá v potravinářství jako obalová technika
(alobal, hliníková fólie). Velice často se setkáváme s pojmem dural,
což je slitina manganu, hořčíku a mědi. Stále častěji se používá jako
stavební materiál díky své pevnosti.

7. Nedávno bylo v novinách, že Češi vyrobí přenosnou tavící pec, která
bude sloužit astronautům na mezinárodní stanici ISS.
Ta se před nedávném začala budovat. Tam bude sloužit tavící pec, k
tavení prvků, třeba i hliníku.
Právě vědci doufají, že se jim podaří vyrobit nějakou novou a hlavně
slitinu s lepšími vlastnostmi.

8. POUŽITÁ LITERATURA

1. Čipera J. Chemie A SPN Praha 1984

2. Technický naučný slovník 2 díl E – I Praha 1982

3. ABC číslo čas. 9. ročník 11. Rok 1989 J. Kukla Význam hliníku

4. J.Lauš Elektrotechnické materiály INCOTEX Brno 1991

Hodnocení referátu Hliník

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. srpen 2007
  11 303×
  586 slov

Komentáře k referátu Hliník

Pavel 8tř.
zachránili jste mě
Martin 8tř.
Ahoj, moc děkuju je tam to ho hodně ,takže si to protřídím a bude to snad na 1, ještě jednou děkuju :
Denis
dekuji moc za informace
Kristýna.
Děkuji
klejna matej
dekuju z tento referat. pomohlo mi to hodne, moc dekuji