Jaroslav Heyrovský

(20.12.1890-27.3.1967)

Narodil se v Praze.Jeho otec i oba dědové i bratr byli právníci.Otec Leopold byl na Karlově Univerzitě profesorem římského práva.Už od dětství se Heyrovský se svým bratrem zajímali o přírodní vědy.Sbírali zkameněliny, dělali chemické pokusy a vlastnily rentgenovou lampu, s kterou pořizovali snímky ruky nebo žáby.Tyto snímky pak posílali přátelům jako novoroční pozdravy.
Jaroslav Heyrovský studoval na akademickém gymnáziu a zajímal se o chemii, fyziku a matematiku.Jeho spolužákem byl pro zajímavost Karel Čapek.Chtěl se věnovat fyzikální chemii na University College.Upoutaly ho přednášky Williama Ramsaye - objevitel vzácných plynů.O prázdninách roku 1914 zastihla Heyrovského válka.Protože nevynikal tělesnou silou, narukoval ke zdravotníkům.Při pobytu v nemocničních laboratoří v Táboře a hlavně v Iglsu si našel čas, aby si mimo jiné zpracovával výsledky získané v Anglii a dělal jednoduché pokusy.V roce 1918 všechno zapsal do disertační práce.
V roce 1921 se začal zabývat myšlenkou, že by měl zkusit změřit elektrický proud, který prochází článkem s rtuťovou elektrodou, mění-li se vnější napětí.Zkusil to roku 1922, ale nevedlo to k ničemu, protože k měření proudu měl slabý galvanometr.10.února 1922 získal citlivější, a hle, jeho příští pokus mu ukázal nádherné křivky závislosti proudu napětí.
Závažný pokrok představoval rok 1924, kdy objev schodovitého průběhu závislosti elektrický proud - napětí (tzv. vlny) v případě, že v elektrolyzovaném roztoku je příměs látky reagující na elektrodu.V roce 1925 sestavil Heyrovský spolu se svým japonským spolupracovníkem M.Shikatou přístroj na automatickou registraci závislosti proud - potenciál.Nazval jej polarograf a elektrolýzu s rtuťovou kapkou elektrodou přejmenoval na polarografii.Pro propagaci polarografie v zahraničí měly velký význam Heyrovského cesty do ciziny.Navštívil řadu amerických univerzit.
Heyrovský se ze všech sil snažil o vybudování své školy a o proniknutí nové metody do světa.V jedenatřiceti letech se stal mimořádným a v pětatřiceti letech řádným profesorem.Naše společnost mu splnila jeho dávný sen - v roce 1950 vznikl samostatný Polarografický ústav (dnešní Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J.Heyrovského ČSAV).Na Nobelovu cenu byl navrhován již delší dobu, ale jeho životní dráha vyvrcholila až 12.12.1959, když mu švédský král Gestor Adolf VI. udělil ve Stockholmu toto vysoké vědecké vyznamenání.
Jaroslav Heyrovský umírá 27.3.1967 v Praze...

Hodnocení referátu Jaroslav Heyrovský

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. květen 2008
  6 640×
  373 slov

Komentáře k referátu Jaroslav Heyrovský