Kyslík

Kyslík (lat. Oxygenium)

Kyslík (O2) je plynný chemický prvek, jeden z hlavních biogenních prvků nezbytných pro existenci většiny živých organismů na této planetě a druhou hlavní složkou zemské atmosféry. Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl.

Historie

První objevy učinil už Leonardo da Vinci v 15. století, když sledoval, že jedna ze složek vzduchu podporuje hoření. V roce 1772 Carl Wilhelm Scheele objevil kyslík a pojmenoval ho „ohnivý vzduch“. Krátce na to v roce 1779 Antoine Lavoisier navrhuje název oxygenium (kyselinu tvořící).

Výskyt kyslíku

Vzduch obsahuje 21 % kyslíku, dále je součástí hydrosféry, litosféry (minerály a horniny) a biosféry.

Fyzikální vlastnosti

Bezbarvý plyn těžší než vzduch. Při teplotě -183 °C kondenzuje na modrou kapalinu. Tvoří jednak molekuly O2, jednak tří atomové molekuly O3 - ozon. Atomární kyslík O je obdobou atomárního vodíku.

Chemické vlastnosti

Kyslík je velmi reaktivní, hlavně za vyšší teploty se slučuje téměř se všemi prvky. Odolávají halogeny, některé ušlechtilé kovy a vzácné plyny.

Prudká oxidace látek kyslíkem nebo jinými oxidačními činidly za vývoje tepla a světla se nazývá hoření, ke kterému dochází až po zahřátí látky na tzv. zápalnou teplotu.

Využití

Tato vlastnost je velmi důležitá pro spalování prakticky každého fosilního paliva a využívá se k vytápění, pohonu motorů a turbín nebo i při vaření na plynovém sporáku.

Nežádoucím procesem je koroze kovů. Hoření i koroze souvisí s oxidačně-redukční reakcí, při které se mění oxidační čísla atomů.

Sloučeniny

Záporně dvojmocný kyslík tvoří velkou škálu anorganických sloučenin, především jsou to oxidy, zejména voda. Také je přítomen ve většině anorganických kyselin a jejich solí. Zejména jde o uhličitany, křemičitany, sírany, dusičnany a fosforečnany.

Z organických sloučenin, kde řada těchto sloučenin je součástí živých organismů to jsou: Alkoholy, fenoly, ethery, peroxidy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery.

Zdroje

Hodnocení referátu Kyslík

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Frantisek_H
  9. leden 2020
  5 252×
  309 slov

Komentáře k referátu Kyslík