Příprava Fe(OH)3 z kovového Fe a filtrace sraženiny hydroxidu železitého (protokol)

Teorie: Separační metoda (oddělovací)
-filtrace, destilace, krystalizace, dedantace, odstřeďování, sublimace,
sedimentace
-filtrace: oddělujeme pevnou fázi od kapalné (x plynné) z heterogenní
směsy

Princip: Rozpouštění práškového Fe ve zředěné HCl, následná oxidace
Fe2+ na Fe3 pomocí H2O2,srážení kationů Fe3+ vodným vztahem zásady
NH3(aq) nebo NaOH nabo KOH,separace Fe(OH)3 filtrací za normálního
tlaku. Reakce: Fe+2HClFe2+Cl2+H2
2Fe2+ +H2O2+2H+  2Fe3++2H2O
(Fe21 -1e- Fe3+)oxidace
Fe3+ +3OH- Fe(OH)3

Nákres:

Pomůcky: nálevka, filtrační papír, stojan, křížová svorka kruh, kádinky, tyčinka, střička,azbestová síťka, kahan, ochranný štít, zápalky, nůžky, teploměr

Chemikálie: Fe(s)práškové
20% HCl(aq)
10%NH3(aq)
3%H2O2(aq)
FeCl3

Postup: 1) Sestavila jsem si filtrační aparaturu podle obrázku(viz.nákres).
Dbala jsem také,aby se stopka nálevky dotýkala stěny kádinky,
která je pod ní(pod nálevkou) filtrace se tak urychluje.
2) Odčerpala jsem 3ml FeCl3z předem dané byrety a vodou jsem
doředila na 100ml.
3) FeCl3 jsem zahřála podle zahřívací aparatury(uvedena v nákresu)
na 60-70 C(což jsem si změřila teploměrem)
4) Vypnula jsem kahan a pomocí vlhkého hadru jsem sundala kádinku s
roztokem
5) Nasadila jsem si ochranný štít.
6) Po tyčince jsem po malých dávkách přidala čpavkovou vodu.
7) Nechala jsem sraženinu usadit a ještě jsem přidala 3-5 kapek
NH3(aq)
8) Tento roztok jsem pomalu odfiltrovala na filtr.papír v nálevce jsem
postupně nalévala po tyčince připravenou směs a nejvýše 1 cm pod
okraj filtračního papíru.
Pozn.:Demonstrační pokusy:
9) K práškovému železu(ve zkumavce)jsem přidala 1cm3 HCl. Potom
jsem zahřívala zkumavku se směsí FeCl2 nad kahanem až do té
doby co železo začalo reagovat.
10) Poté jsem přidala peroxid vodíku (H2O2) a roztok zreagoval a změnil
svou barvu na žlutooranžovou.

Závěr: Srážecí reakcí jsme si připravili hydroxid železitý Fe(OH)3
Pozn.:srážecí reakce jsou rychlé reakce
Odfiltrovala jsem sraženinu Fe(OH)3 tak,že mi vznikla čistá kapalina-
filtrát a na filtru zůstala pevná látka.
Při reakci HCl jsem mohla pozorovat jak uniká vodík.
Při reakci železitých iontů s roztokem amoniaku se vytvořila
červenohnědá sraženina Fe(OH)3.
Pozn.:Fe(OH)3=FeO3 . nH2O=rez(je to rezavá sraženina,žlutooranžové
barvy)
FeCl2-má světle zelenou barvu
FeCl3-má žlutooranžovou barvu

Hodnocení referátu Příprava Fe(OH)3 z kovového Fe a filtrace sraženiny hydroxidu železitého (protokol)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. listopad 2008
  10 266×
  370 slov

Komentáře k referátu Příprava Fe(OH)3 z kovového Fe a filtrace sraženiny hydroxidu železitého (protokol)

Marek
Referát obsahuje množství pravopisných ("dedantace", i faktických ("Reakce: Fe+2HClFe2+Cl2+H2") chyb. Občas věty vůbec nedávají smysl ("Odčerpala jsem 3ml FeCl3z předem dané byrety").
Nikomu bych tento referát nedoporučoval používat jako studijní materiál.