Sacharidy a bílkoviny

Sacharidy (méně často nazývané glycidy a nesprávně karbohydráty, uhlohydráty nebo dokonce uhlovodany) patří mezi nejvýznamější přírodní sloučeniny. Tvoří se z oxidu uhličitého a vody účinkem slunečního záření v přítomnosti biokatalyzátoru chlorofylu v listech zelených rostlin složitými chemickými ději označovanými souborně jako fotosyntéza.
Sacharidy dělíme na monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy.
Monosacharidy a oligosacharidy jsou krystalické látky rozpustné ve vodě, bezbarvé, sladké a nazývají se cukry.
Polysacharidy jsou mikrokrystalické struktury, bez chuti a ve vodě málo rozpustné.

Jsou to vysokomolekulární složité dusíkaté organické látky, obsahující často síru a někdy fosfor.

Dělí se do dvou skupin:
a) jednoduché
b) složené

Rozpustné bílkoviny tvoří koloidní roztoky a vykazují typické barevné reakce. Dají se od sebe oddělit na základě rozdílné rozpustnosti ve vodě a ethanolu. Působením enzymů se v zažívacím ústrojí člověka a zvířat bílkoviny štěpí přes řadu mezistupňů až na aminokyseliny.

Hodnocení referátu Sacharidy a bílkoviny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. prosinec 2007
  5 994×
  137 slov

Komentáře k referátu Sacharidy a bílkoviny