Těžba a zpracování železa

Do hutnického průmyslu patří : zpracování železných a neželezných rud ,výroba železa ,oceli a jiných kovů, výroba šroubů ,válcovny plechu ,výroba drátů.

Je potřeba energie ,suroviny ,voda.

Dovoz víc než těžba
V ČR – dovoz žel rudy z Ruska ,Ukrajiny a Brazílie

Hutnictví černých kovů ( železa a oceli ) = černá metalurgie

Zeměpisně : - Ostravsko – Vítkovice ,Nová Huť ,Třinec ( dráty ,železárny )
- Bohumín – ( válcovny )
- Frýdek Místek

- Kladensko – Poldi Kladno ( elektroocelárny )
- Dříň u Kladna

- Chomutovsko ( železoocelárny ,trubky )

- Prostějov ,České Budějovice ,Brno ,Libčice nad Vltavou (šroubárna )

-výroba-
Železo je nejrozšířenějším kovem současnosti .Vyrábí se především z kyslíkatých rud obsahujících oxid železitý . Většina rud však obsahuje také hlušinu, která obsah železa snižuje .Proto se vytěžená ruda upravuje .
Železo se získává z rud jejich redukcí oxidem uhelnatým a uhlíkem ve vysoké peci.

Vysoká pec je zřízení 30 až 50 m vysoké ,o průměru 15 m ,vyzděné žáruvzdorným materiálem. Shora se nepřetržitě plní koksem ,železnou rudou a vápencem. Do spodní části pece se vhání kyslíkem obohacený předehřátý vzduch. Spalováním koksu se v této části dosahuje teploty až 1800 C.

Suroviny se v peci nejprve vysuší ,potom se ruda postupně redukuje na železo. V dolní části pece se vzniklé železo taví a současně v sobě rozpouští uhlík,což snižuje teplotu tání železa.
Z hlušiny a vápence vzniká kapalná struska ,která chrání povrch roztaveného železa před oxidací. Struska i roztavené železo se z vysoké pece vypouštějí zvlášť. Vypouštění – odpich strusky od železa se provádí přibližně vždy ve dvou hodinách. Vysoká pec pracuje nepřetržitě řadu let.

Surové železo vyrobené ve vysoké peci obsahuje uhlík (asi 4 % )a mnohé jiné prvky (např. křemík ,síru ,fosfor a příměsi kovů ). Má velkou tvrdost ,ale je křehké. Zpracovává se odléváním do forem ( litina ). Z litiny se vyrábějí topná tělesa ,části strojů ,potrubí ,kuchyňské nádobí aj.

Hodnocení referátu Těžba a zpracování železa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. červenec 2007
  7 852×
  286 slov

Komentáře k referátu Těžba a zpracování železa

Lilková
Trapný jak prdelní ďoura