Vyšetření moči - ketolátky + glycidy

Téma: Fyzikální a chemické vyšetření moče

Pomůcky: vyšetřovaná moč, zkumavky,hodinové sklíčko ,pipety, stojan na zkumavky, kahan, lžička, indikační pH papírky,speciální pH papírky,Fehlingovo činidlo I a II, Nylanderovo činidlo , Benediktovo činidlo , 10%NaOH, nasycený roztok nitroprusidu sodného, ledová kys. octová, Lestradetovo činidlo, čpavek

Fyzikální vyšetření moče

Barva: slámově žlutá-světlejší
Čirost: moč mírně zakalená, obsahující sediment
Konzistence: vodovitá
Zápach: lehce zastřený , stájový
pH: 7,8
Měrná hmotnost: 1,011
Chemické vyšetření moče
Průkaz cukrů – KVALITATÍVNÍ
1) Zkouška Fehlingova +
2) Zkouška Nilanderova +
3) Zkouška Benediktova +

Průkaz ketolátek – KVALITATÍVNÍ
1) Zkouška Legallova +
2) Zkouška Langova +
3) Zkouška Lestradetova +

Závěr

Moč slámově žluté barvy , zápachu připomínající skot , vodovité konzistence, mírně zakalená, se sedimentem , pH 7,6.Z konzistence vzorku č.1 usuzuji, že se nejedná o moč koně , jelikož konzistence je vodová , nikoliv jak je pro koně fyziologické glycerinovitá.Koně můžeme rovněš vyloučit jelikož moč neměla povrchovou blanku.Dále vylučuji masožravce, , protože vzorek měl pH 7,6 a masožravci mají pH acidické, takže bych s přihlédnutím k zápachu , jenž je výrazný , stájový zvažoval malé přežvýkavce nebo skot.Přežvýkavcům by odpoídala i slámově žlutá barva.Již méně typické je zakalení,avšak toto může být způsobeno např. dlouhým stáním moče po odebrání ,hematurií,zkrmováním většího množství karotenů a podávaním léčiv(např. B-komplex), nebo může být spojeno s poruchou , jíž zvíře trpí, stejně tak, jako přítomnost sedimentu.Měr. hmotnost by rovněž odpovídala moči malých přažvýkavců.Z výše uvedených údajů se domnívám , že se jedná o moč přežvýkavců , a to buď malých (Ov , Cap….) anebo skotu.Přesný druh zvířete nelze v tomto případě ze vzorku moče určit.
U chemického vyšetření vyšly všechny zkoušky na přítomnost ketolátek a glycidů pozitivně.Fyziologicky se cukry v moči nevyskytují.Z toho usuzuji, že by se mohlo jednat např. o:
- dědičnou chorobu bez klinických příznaků
- glykosurii po požití většího množství glicidů
- dále se cukry v moči mohou vyskytovat např. při stresu,porodní paréze
- otravách, např. CO nebo organofosfáty
- intoxikacích léky
- hyperglykemiích
- při poruchách ledvin a nadledvin(hyperfunkci)
- glykosurie se vyskytuje také při diabetes mellitus
- z důvodu inf.omnemocnění, např:
-Slintavka a kulhavka- DNA viry, čeleď:Picornaviridae,
rod:Aphtovirus
- vir Aujezského choroby- DNA viry,čeleď:Herpesviridae
- Listerióza- G+,rod:Listeria,pravid.nespor. tyčinky
Ketolátky se na rozdíl od glukózy v moči nacházejí , jelikož se jedná o produkt metabolismu.Zvýšené množství ketonů v krvi-ketonurie ,muže být způsobena např.:
- dlouhodobým hladověním, při kterém tělo získává energii štěpením tuků, avšak jako meziprodukt vznikají ketolátky.K tomuto muže dojít u skotu např při tzv. energetickém hladovění , u dobrých dojnic , při špatně spočítané krmné dávce, jenž obsahuje malé množství enegrie.
- poruchách metabolismu
- otravách –např. pyretriny ,
- acidóze
- hormonálních poruchách
- ketonurie(aceton, kyselina acetoctová, kyselina beta-hydroxymáselná) indikuje u diabetiků počínající dekompenzaci.

Hodnocení referátu Vyšetření moči - ketolátky + glycidy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Jakub Štefka
  10. květen 2008
  6 868×
  437 slov

Komentáře k referátu Vyšetření moči - ketolátky + glycidy