Ošetřovatelský proces u nemocného s diabetes mellitus

Diabetes mellitus je chronické onemocnění, charakteristické poruchou vstřebávání cukrů a tuků. Je podmíněné inzulinovou nedostatečností.

Symptomy:
- polyurie
- polydipsie
- pokles tělesné hmotnosti (zachovaná, dokonce někdy zvýšená chuť k jídlu)
- úbytek výkonnosti
Laboratorně:
- hyperglykemie
- glykosurie
- ketonurie

Oš. péče:
- příjem nevyžaduje žádná zvláštní opatření
- pacient soběstačný, i přes určitou únavu má zachovanou aktivitu i slovní a mimoslovní komunikaci
- anamnéza a diagnostika se může zaměřit na osobnost pac. a vzájemné vztahy

Vyšetřovací metody:
Glykemie na lačno, glykemie po jídle: odebírá se kapilární nebo venózní krev. Fyziolog. hodnoty nalačno jsou po 5 mmol/l, pro diabetes svědčí hodnoty nad 7 mmoml/l

OGTT (Orální glukózový toleranční test): funkční vyšetření, zátěží je perorálně podaná glukóza. Tři dny před testem pac. přijímá stravu bez omezení sacharidů, ráno v den vyš. vypije nalačno během 5 – 10 minut 75 g glukózy (těhotné 100 g) rozpuštěné ve 250 ml vody či slabého čaje. Odběr krve provádíme před vypitím glukózy a 1 a 2 hod. po vypití. Fyziolog. hodnoty jaou za 1 hod. pod 11 mmol/l, za 2 hod. pod 8 mmol/l. Při diabetu za 1 hod. nad 11 mmol/l, za 2 hod. nad 8 mmol/l.

Glykemický profil: kontrola kompenzace DM v dalších fázích nemoci. U tzv. velkého profilu se odebírá krev v 7-9 vzorcích před a o každém jídle a v noci; u malého profilu před třemi hlavními jídly. Ke kontrole dlouhodobé kompenzace se vyšetřuje hladina glykovaného hemoglobinu (5 ml venózní krve a 3 kapky Heparinu)

Odběry krve : na základní biochemická a hematologická vyšetření

Vyšetření moče:
Základní mikroskopické vyš .

Chemické vyš. + pH

Močový profil: odběr tří vzorků moče (ráno, poledne, večer)

Porcovaný močový profil: vyš. čtyř vzorků moče sbírané po 6 hodinách v průběhu 24 hod.

Cílem léčby je omezit diabetes natolik, aby nem. nebyl obtěžován subjektivními příznaky, aby objektivní příznaky se co nejvíce přiblížily k normě, aby pac. mohl vykonávat přiměřenou činnost.

Kompenzace diabetu se dosahuje: dietou, inzulinem či perorálními antidiabetiky, pohybem.

Dietní režim:
- celkový energetický příjem úměrný věku, hmotnosti a druhem zaměstnání
- ---------------„---------------- je tvořen z 13-15% bílkovinami, z 20-25% tuky a z 55-60% sacharidy
- konkrétní dieta je přísně individuální
- strava rozdělena do šesti porcí, z toho 3 hlavní jídla (snídaně, oběd, první večeře) a tři menší
- snídaně se ráno podává co nejdříve, u pac. s inzulinem až po aplikaci
- druhá večeře těsně před spaním
- jídelníček pestrý
- koncentrované sacharidy jsou vyloučeny
- ovoce a zelenina denně
- jako prevence aterosklerózy a hypertenze omezit kuch. sůl a vynechat živ. tuky
- méně vhodná jídla smažená a pečená na tuku
- k pití neslazené nápoje či používat umělá sladidla (Sorbitol) à musí se započítat do celkového příjmu energie

Inzulin:
- hormon peptické povahy, z beta-buněk Langerhansových ostrůvků v pankreatu
- podává se při DM I.
- aplikace injekční do podkoží
- nejrychleji se vstřebává v podkoží břicha, potom z paže, předloktí, stehna, nejpozději z podkoží hýždě
- aplikace do přibližně stejných míst se střídáním stran zvoleného úseku
- v lahvičkách v množství 400 jednotek v 10ml objemu
- uchovává se ve + 4°C
- obsah lahvičky se před použitím promíchá obrácením lahvičky = neprotřepávat!

PAD = perorální antidiabetika:
- podává se při DM II.
- léky ze skupiny sulfonylmočoviny stimulují uvolňování inzulinu z beta-buněk (Dirastan, Maninil, Minidiab, Predian)
- léky ze skupiny biguanidových derivátů zlepšují využití glukózy v tkáních (Adebit, Buformin, Silubin)
- podávají se s jídlem nebo hned po jídle
- nesnášenlivost se projeví nauzeou, zvracením, závratěmi, bolestmi hlavy, kožní vyrážkou

Akutní komplikace:
Hypoglykemie:
- při nedostatku stravy
- při nadbytku inzulinu
- po nadměrné námaze
- nedodržení intervalů v aplikaci inzulinu
- vlivem některých léků
- náhlý nevysvětlitelný hlad (v této fázi postačí slazený čaj)
- bledost, nápadně pocení, třes končetin, neklid, neobvyklé chování, ztráta vědomí
- nástup velmi rychlý = rozvoj v několika minutách
PP: zavolat lékaře, připravit vše k odběru krve a moče, k infuzi glukózy, změřit FF, sledování diurézy, plnit další ordinace lékaře, pac. trvale sledovat

Hyperglykemické kóma:
- nedostatkem inzulinu
- vynecháním inzulinu
- požití koncentrovaných sacharidů
- hrubá dietní chyba
- náhle vzniklé zvýšené nároky na inzulin při souběžných akutních chorobách a zátěži (průjem, AIM, úraz, operace)
- rozvoj během hodin či dnů
- pac. bezprostředně ohrožen na životě!
- polyurie
- polydipsie
- slabost
- nauzea
- zvracení
- hluboké dýchání
- známky dehydratace
- kůže a sliznice suché
- z dechu cítit aceton
- dále celková ochablost, obluzenost, ztráta vědomí

Chronické komplikace:
- projeví se po letech

DM nefropatie:
- asi u 40% pac. s DM I. a 20% s DM II.
- zničení bazální membrány i glomerulů
- vede až k renální insuficienci

DM retinopatie:
- u pac. s DM trvajícím 30 let je přítomna v 90%
- tvorba aneurysma, proliferace nových cév, kontrakce sklivce, odchlípení sítnice
- vede až ke slepotě

DM polyneuropatie:
- u každého diabetika na 10 let trvání
- difuzní nezánětlivé poškoz. fce a struktury všech typů nervů (motorické, senzitivní, vegetativní)
- při poškoz. senzitivních nervů: parestezie (brnění, mravenčení), hybestezie
- při poškoz. motorických nervů: svalová atrofie, snížená výbavnost reflexů
- velmi obtížné je rozpoznat poruchy sympatické a parasympatické inervace různých orgánů: např.: kardiovaskulární = ortostatická hypotenze či náhlá smrt
- při poškoz. vegetativních nervů: průjmy nebo zácpa, poruchy vyprazdňování žaludku

Diabetická noha:
- specifický příznak postiž. nohou diabetiků
- v oblasti chodidla a nohy (anatomicky)
- rozvíjí se na podkladě mikro i makro angiopatie
- základní dispoziční faktory: neuropatie, ICHDK, zánětlivé afekce, snížená kloubní pohyblivost, působení tlaku na místo vzniku defektu
a) noha neuropatická: teplá, suchá, necitlivá à komplikace neuropatickým vředem
b) noha ischemická chladná: nejsou hmatné periferní pulzace (a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis)
c) noha neuroischemická s ulceracemi a gangrénou

Intenzifikovaný režim:
- optimální postup v prevenci chronických komplikací DM.
- jednorázové podání 40-50% celkové denní dávky inzulinu, zbylé množství v v rozdělených dávkách před každým jídlem
- nemocný si sám sleduje denně hodnoty glykemie a dle získaných hodnot si upravuje dávkování inzulinu

Hodnocení referátu Ošetřovatelský proces u nemocného s diabetes mellitus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. prosinec 2007
  5 984×
  919 slov

Komentáře k referátu Ošetřovatelský proces u nemocného s diabetes mellitus