Ošetřovatelský proces u nemocného s infarktem myokardu

2. Ošetřovatelský proces u nemocného s infarktem myokardu

Infarkt myokardu je ischemická nekróza srdečního svalu, způsobená nejčastěji trombotickým uzávěrem jednoho ze tří hlavních koronárních kmenů.

Infarkt vzniká obvykle v klidu, bez současné fyzické námahy.

Rizikové faktory:
- vysoká hladina tuků v krvi
- vysoká hladina cholesterolu v krvi
- hypertenze
- kouření
- stres
- obezita

Symptomy:
- náhlá prudká bolest za sternem (stenocardie), která vyzařuje především do levé paže až k malíku, do ramen, krku a čelisti, trvá dlouho a nereaguje na Nitroglicerin
- nemocní bolest charakterizují jako svíravou a tlakovou
- pocení
- nevolnost
- zvracení
- neklid
- úzkost

PP: Zajistit nemocnému alespoň relativní klid a polohu v polosedě a urychleně zavolat RZP

Terapie:
- základem je trombolýza (zahajuje se do 4-6 hod. po vzniku potíží). Trombolitická látka (streptokináza a urokináza) podána i. v.
- po trombolýze pac.: 2. den v polosedě ohýbá DK v kolenou a kotnících
: 3. a 4. den je jako 2. den + zvedá DK
: 5. a 6. den sedí na lůžku se svěšenými DK z lůžka, může i sedět na židli
: 8. a 9. den chodí kolem lůžka
: 10. den chodí po pokoji
: 11. den i na toaletu
- chirurgicky bypas mezi aortou a koronárkou

Oš. péče:
- nem. v nekomplikovaném stavu se ukládá do resuscitačního lůžka do mírně zvýš. polohy
- při dušnosti do polohy Fowlerovy
- při hypotenzi či bradykardii do vodorovné, příp. Trendelenburgovy polohy
- lůžko předem vybaveno antidekubitální podložkou a k zajištění max. pohodlí
- pac. monitorován (T, D, TK, TT, EKG, saturace přes prstový oxymetr)
- účelem monitoringu: včas zabránit komplikacím (arytmie, srdeční selhání, šok, astma cardiále = otok plic) a v případě jejich nástupu zahájit včas léčbu
- P + V tekutin
- sestra vede přesně, přehledně a čitelně dokumentaci
- sestra zaznamenává veškeré podané léky, dobu jejich podání, výměny infúzních láhví
- hodnoty sledovaných funkcí
- bilanční údaje
- splněné odběry biologického materiálu
- výsledky vyšetření (včetně časového údaje přijetí z laboratoře!)
- v prvních fázích nemoci je pac. ležící!!!
- úprava lůžka
- hygiena na lůžku
- péče o vzduch v pokoji (čerstvý, teplota, světlo, hluk, …)
- masáže kůže
- hygiena při stravování a vyprazdňování

Vyšetřovací metody:
- RTG srdce a plic
- echokardiografie
- dvanáctisvodové EKG
- vyš. indikátorových enzymů v krvi (krev se musí odebírat z nezatažené paže, první den se vzorky odebírají po 8 hod., v následujících 1x / 24 hod.)
- FW
- KO
- skupinová příslušnost
- krvácivost
- srážlivost
- INR
- ASTRUP
- biochemie

Farmakoterapie:
- v akutní fázi se perorálně léky nepodávají pro nedostatečné vstřebávání z GITu a pro zvýš. pohotovost ke zvracení
- injekce se nepodávají i. m., protože traumatem tkáně injekční jehlou dochází k uvolnění kreatinkinázy ze svalů a tím ke zvýšení její hladiny v krvi
- analgetika: Fentanyl
- anxiolytika: Diazepam
- fibrinolitika: Streptase
- antikoagulancia: Heparin
- antiagregancia: Anopyrin
- antiarytmika: Mesokain
- iontové přípravky: Cardilan, Kcl

Výživa:
- v prvních 24 hodinách čaj per os
- lehká, kaloricky limitovaná strava bez soli a tuku
- bohatá na celulózu

Vyprazdňování:
- v prvních dnech na lůžku
- umyvadlo na umytí rukou!
- často bývá obstipace
- podávání projímadel
Rehabilitace:
Dělí se na tři období:
a) období hospitalizace: režim rozpracován do přesné soustavy cviků
b) období do tří měsíců po propuštění do domácí péče
c) období postupného přechodu na vytrvalostní trénink
Cvičení zahrnuje: 1) relaxační a dechová cvičení vleže na zádech
2) cvičení větších svalových skupin vleže na zádech (pasivní, aktivní cviky)
3) cvičení vsedě (nejprve na lůžku, potom na židli s opěradlem, později bez opěradla)
4) cvičení vstoje, nácvik stoje
5) nácvik chůze (rovný a ztížený terén, schody)
RHB vede fyzioterapeut, sestra se věnuje kontrole nemocného. Sleduje známky bolesti, dýchání, P, rytmicitu tepu, TK, předzvěsti mdloby. Při výskytu kteréhokoli jevu se s cvičením ihned skončí a sestra informuje lékaře.

ZVLÁŠTNÍ PÉČE O PSYCHIKU à PAC. MÁ STRACH ZE SMRTI!!!!!!

Hodnocení referátu Ošetřovatelský proces u nemocného s infarktem myokardu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. únor 2008
  9 314×
  577 slov

Komentáře k referátu Ošetřovatelský proces u nemocného s infarktem myokardu