Ošetřovatelský proces u nemocného po amputaci, Povinnosti sestry při transfúzi

13 a) Ošetřovatelský proces u nemocného po amputaci
b) Povinnosti sestry při transfúzi
13a)
Amputace = odnětí periferních částí těla, i orgánů

Indikace:
- rakovina
- nekrózy
- úrazy
- cévní choroby

Předoperační příprava:
Základní všeobecná: interní vyšetření, laboratorní vyšetření
Bezprostřední: premedikace, BK
Speciální: dle příčiny onemocnění a výkonu
Psychická: srovnat se se stavem po výkonu, sdělení individuální – psycholog
RHB: dechová cvičení, kondiční, posilování zdravé končetiny

Pooperační péče:
Obecná: stejná jako u jiných výkonů
Speciální: ošetřování pahýlu, psychika

Péče o pahýl:
- uložit do zvýšené polohy (krvácení, otoky) do 3 dnů
- při krvácení tlakový obvaz à Esmarch na 3-4 min.
- péče o drén

Dlouhodobá péče:
- PSYCHIKA!
- po zhojení RHB (koupele střídavě v teplé a studené vodě – prokrvení)
- BK
- masáže
- nácvik sezení a chůze s protézou à dlouhodobý proces

Fantomová bolest:
Pac. cítí bolest již nexistující končetiny (analgetika, psychoterapie – cvičení v představě: pacient si představuje, že cvičí i s tou snesenou končetinou)

Ošetřovatelské diagnózy:
- fantomová bolest
- akutní bolest související s operačním výkonem
- nepřijetí svého nového vzhledu
- poruchy sociální interakce
- poruchy hybnosti
- snížená sebepéče
- porucha komunikace
- sociální izolace
- deprese
- porucha integrity kůže
- porucha výživy
- porucha sexuality
- porucha vyprazdňování související s operačním výkonem
- porucha prokrvení pahýlu

13b)
Transfúze = převod lidské krve nebo krevních přípravků do krevního oběhu druhého člověka

Druhy krevních přípravků:
Plná krev skupiny A, A, AB, 0: při ztrátách krve více než 50% za 24 hod.
Erytrocytová masa: ke zvýšení objemu pro přenos kyslíku
Erytrocytová resuspenze ke zvýšení objemu pro přenos kyslíku
Trymbocytový koncentrát: při nedostatku krevních destiček
Čerstvá zmrazená plazma: při akutním krvácení před operacemi
Albumin lidský 5%: pro zvýšení krevního objemu a zvýšení množství bílkovin
Albumin lidský 20%: -------------------------------„----------------------------------

Krevní konzerva:
- musí být přesně označena
- nesmí mít prošlou exspirační dobu
- jde-li o konzervu krve, musí být přesně oddělená tekutá část krve od krevních elementů, plazma musí být průzračná, nezbarvená hemaglobinem (hemolýza krve)

Zásady pro podávání transfuze:
- při odběru krve, značení zkumavek, vyplňování žádanek a kontrole dodaných krevních přípravků je nutno pracovat s maximálním soustředěním a přesností
- krev a koncentráty červených krvinek musí být podány nejpozději do 2 hodin po dodání z transfúzní stanice
- převodová souprava se do krevní konzervy zavádí až těsně před podáním
- před aplikací konzervy musí být provedeny všechny potřebné zkoušky kompatibility krve u lůžka nemocného
- před aplikací nové konzervy se použije nová převodová souprava a znovu se provedou všechny zkoušky
- při práci dodržovat zásady asepse
- v průběhu transfuze musí být nemocný pod neustálou kontrolou

Aplikace transfúze:
- po připravení pomůcek lékař zkontroluje dokumentaci
- sestra podloží paži nemocného a připraví ji k vpichu
- promíchá krevní konzervu několikerým obrácením konzervy – NETŘEPAT!
- po dezinfekci uzávěru sáčku zavede převodovou soupravu
- tlačkou na hadici vyrovná proud krve
- podá lékaři stříkačku s jehlou širšího průsvitu a tampón k dezinfekci pokožky
- na testovací kartu kápne do malých políček sérum Anti-A a Anti-B a do větších políček v dolní části karty po kapce krve z konzervy
- zatáhne nemocnému paži nad místem vpichu, po nabodnutí žíly popruh uvolní
- spojí kónus převodové soupravy s kónusem jehly, povolí tlačku a nechá probíhat biologickou zkoušku
- hadičku upraví jako při infúzi
Péče o nemocného při transfúzi:
- během transfúze neustále kontroluj stav nemocného
- stav dýchání, zda nemá třesavku či kopřivku
- vyslechni nem., na co si stěžuje
- pokud zjistíš nějaký objektivní příznak, zatáhni tlačku a zavolej lékaře

Komplikace při transfúzi a po ní:
Pyretická reakce: objeví se za 30-120min., třesavka, zvýš. TT – horečka, nevolnost, zvracení, pocit úzkosti
PP: přerušit transfúzi, zavolat lékaře, nem. přikrýt, připravit pomůcky k injekci, antipyretika a sedativa
Oběhová reakce: v průběhu transfúze, dušnost, cyanóza, zrychlení tepu
PP: přerušit transfúzi, zavolat lékaře, připravit k inhalaci kyslík, změřit TK
Hemolytická reakce: za několik hodin po transfúzi bolestmi v bederní krajině, tlakem na prsou, nauzeou, ztíženým dýcháním, úzkostí, dezorientací
PP: ihned zavolat lékaře, připravit náhradní infúzní roztoky, Ca, pomůcky k infúzi a injekci, zajistit, aby nemocný co nejdříve dostal kyslík, v případě potřeby dialýza
Bakteriální reakce: již na počátku převodu, třesavka, zvýš. TT, zvracení, průjem, cefalea,
obluzení
PP: přerušit transfúzi, zavolat lékaře, nemocného teple přikrýt, připravit pomůcky k injekci, analgetika
Alergická reakce: zpravidla po transfúzi, kopřivka, senná rýma, zvýš. TT, cefalea, dýchací potíže, průjmy
PP: zavolat lékaře, připravit pomůcky k i. v. injekci a léky dle ordinace lékaře

Hodnocení referátu Ošetřovatelský proces u nemocného po amputaci, Povinnosti sestry při transfúzi

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. srpen 2008
  5 832×
  684 slov

Komentáře k referátu Ošetřovatelský proces u nemocného po amputaci, Povinnosti sestry při transfúzi