Ošetřovatelský proces u nem. před operací, Spánek nemocného – fáze spánku + poruchy spánku

Ošetřovatelský proces u nem. před operací

Předoperační příprava:
Celková:
- zahrnuje všechny činnosti a úkony, které se týkají somatické, psychické a sociální stránky

Místní:
- příprava operačního pole (dokonalá čistota kůže, oholení)

Obecná:
- všichni nemocní bez ohledu na věk, základní stav, chirurgické onem. (tělesná čistota, lačnost…)

Speciální:
- respektuje všechny zvláštnosti a specifické problémy nem. a jeho nemoci (vedlejší choroby...)

Vzdálená:

Bezprostřední:
- všechny odborné činnosti a úkony posledních 24 hod.

Psychická příprava:
- cílem je pacienta před operací zklidnit a zmírnit jeho strach
- lékař pac. vysvětlí důvody, které vedly k operaci a nezbytná fakta, význam zákroku nebagatelizuje, ale ani nedramatizuje
- zabránit psychické traumatizaci pac. ze stany ostatních členů oš. týmu (rozporné informace, pohled na chirurgické nástroje, popisy zákroku od spolupacientů
- pac. má být připraven na nezvratnou skutečnost, která zásadním způsobem ovlivní jeho další život po operaci (amputace, stomie, zákroky měnící tvar a vzhled, neplodnost, impotence), zprávu podá lékař za účasti psychologa

Bezprostřední příprava:
- pac. před plánovanou operací je zařazen do operačního programu, k hospitalizaci se přijímá nejpozději 24 hod. před zákrokem
- večer před spaním se podá hypnotikum (nejčastěji Diazepam)
- pac. vykoupaný či umytý na lůžku, má čisté vlasy, uši, nos, kožní řasy, tříselné rýhy, pupeční jizvu, krátce ostříhané a nenalakované nehty, ženy nenalíčené, oholení operačního pole, nemá hodinky, naušnice, řetízky, prstýnky, jakékoli protézy (pozor na oční)
- pac. od půlnoci lačný, výjimky dle typu operace
- obvykle večer očistné klyzma a 2 čípky, ráno opět klyzma (popř. 2x)
- pac. premedikovaný sedativy (Rohypnol), analgetiky (i opiátové – Dolsin), vagolytiky (snižují sekreci slinných žláz – Atropin)
- jako prevence TEN – BDK
- před návratem pacienta čistě povlékne lůžko, připraví čistého „anděla“, emitní misku, buničinu a podložní mísu

Spánek nemocného – fáze spánku + poruchy spánku
- dostatečný odpočinek a spánek jsou nezbytnou podmínkou lidského zdraví
- nedostatek spánku způsobuje rychlou únavu člověka, snižuje jeho odolnost
- spánek chrání organismus před přetížením a následným poškozením
- přináší nejen fyzický odpočinek, ale i obnovení duševních sil

1. fáze spánku:
- pomalý, synchronizovaný spánek
- člověk leží volně se zavřenými víčky, dýchání klidné
- TK se mírně snižuje jako TT, oční bulvy se nepohybují
- tvoří asi 80% celkové doby spánku
- má čtyři stádia:
usínání: člověk ztrácí zájem o okolí, redukuje se schopnost sebekontroly, občas myoklonie (svalové záškuby)
lehký spánek: postupná ztráta vědomí
středně hluboký spánek: org. je v psychickém a fyzickém klidu, stav bezvědomí
hluboký spánek: nejcennější stadium z hlediska celkové regenerace sil, bezvědomí, panuje psychofyzický klid, pokračuje pokles TK a TT, zpomalení P a D,

2. fáze spánku:
- spánek paradoxní, aktivní
- člověk se jeví jako relativně neklidný, ale je obtížné ho vzbudit, spí velmi tvrdě, prudce klesá svalové napětí zejména u svalů obličeje a krku, zvyšuje se průtok krve mozkem
- viditelné rychlé oční pohyby
- srdeční rytmus nepravidelný, dýchání zrychlené
- stoupá TK a produkce některých hormonů
- tvoří asi 20% celkové doby spánku
- dochází v ní hlavně k duševnímu odpočinku
- nedostatek spánku v této fázi pociťuje člověk daleko více než nedostatek 1. fáze

Jednorázový spánek, v němž se pravidelně střídají obě fáze, označujeme jako spánkový cyklus. U zdravého člověka se během jednoho cyklu vystřídá 4 – 5 spánkových period. K dosažení plnohodnotného odpočinku je nutné, aby byl fyziologický spánkový cyklus zachován.

Poruchy spánku:
Nespavost:
- nevyspalý člověk se cítí během dne unavený, je depresívní a nervózní
- příčinou mohou být různé starosti, stres, ale i zdravotní potíže

Projevy nespavosti:
- a) porucha usínání: nem. těžce a dlouho usíná, často u nově přijatých pacientů
- b) mělký noční spánek: nem. spí povrchně, často se probouzí, budí ho i slabé podněty (kroky, chrápání, vrzání podlahy, šepot, štrachání v nočním stolku souseda)
- c) časté probouzení: nem. usíná rychle a snadno, ale v noci spí krátce, probouzí se časně a do rána již neusne
Tyto poruchy se mohou různě kombinovat.

 

Příčina nespavosti:
1. Potíže vyplývající z onemocnění – bolest, svědění, zvracení, nevolnost, průjmy, nezvyklá poloha vynucená nemocí, apod. často zabraňující spánku

2. Psychické příčiny – onemocnění a pobyt v nemocnici, strach z diagnózy, z bolestivých výkonů, obava z budoucnosti, o rodinu

3. Prostředí nemocnice – může na pac. působit velice negativně, narušovat jeho léčebný režim, zejména možnost dostatečného odpočinku a spánku, nepohodlné lůžko, nedostatek intimity, spánek mezi mnoha lidmi, noční hluk, nemožnost dodržovat navyklý „spánkový rituál“.

4. Bezohledný postup zdravotnických pracovníků během noci – hlasitá řeč, zbyečný hluk, špatná organizace práce

Hodnocení referátu Ošetřovatelský proces u nem. před operací, Spánek nemocného – fáze spánku + poruchy spánku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2007
  5 647×
  684 slov

Komentáře k referátu Ošetřovatelský proces u nem. před operací, Spánek nemocného – fáze spánku + poruchy spánku