Ošetřovatelský proces u nem. po operaci, Podíl sestry na rehabilitaci a aktivizaci nemocného

6a)
- po operaci zůstává nemocný pod stálým dohledem, dokud nemá stabilizovaný oběh, dostatečně spontánně nedýchá a nejsou u něho patrné obranné reflexy (schopnost kašlat a polykat)
- část nemocných je po rozsáhlém, delší dobu trvajícím výkonu zaintubována a převezena z operačního sálu na JIP nebo ARO, pokud je po operaci nezbytné pokračovat v umělé plicní ventilaci
- pro zajištění bezprostředního pooperačního období jsou v některých nemocnicích zbudovány pooperační pokoje, kde pacient po operaci zůstává minimálně dvě hodiny a následně jsou předány na lůžkové oddělení

Povinnosti sestry v pooperační péči:
Péče o nemocného:
- sestra převezme pacienta spolu s kontrolou operačního nálezu a ordinací od anesteziologa a operatéra, tyto ordinace většinou obsahují pokyny:
1) intervaly měření TK, P, D, TT, sledování stavu vědomí, měření P + V
2) aplikace léků – analgetik
3) pooperační podání dalších léků – ATB, infuze
4) ošetření drénů, cévek a sond – včetně jejich odsávání nebo vyplachování
5) pooperační laboratorní vyšetření – KO, mineralogram, JT, nebílkovinný dusík, RTG plic, EKG a interní vyš.

Zápis do dekurzu:
- sestra zapíše uvedené hodnoty (FF), stav vědomí, zapisuje i čas, kdy tato měření provedla

Kontrola obvazu:
- sestra sleduje krvácení, prosakování jinou tekutinou, sekretem, každou změnu okamžitě hlásí lékaři

Časná pooperační mobilizace:
- mobilizace nemocného dle stavu pac.
- u nem. po rozsáhlé nitrobřišní operaci s pooperační umělou plicní ventilací sestra zajišťuje pasivní cviky končetin, masáže trupu a polohování, v dalším období po extubaci aktivní cviky končetin, sedání, postavení a chůze
- časná mobilizace předchází komplikacím – TEN, dekubity

Parenterální a enterální výživa
- dle typu operace následuje různě dlouhá parenterální výživa
- postupně přechod na dietu 0 – S (čaj), pak 0 (tekutá), 1 (kašovitá), 2 (šetřící) a pak na výchozí dietu či vynucenou typem operace (např. u operací žlučníku a jater dieta 4 – šetřící s omezením tuku; 4 – S šetřící s úplným vyloučením tuků)

6b)
Sestra pacientovi pomáhá s aktivizací většinou po operacích, ale ne vždy. Někdy přijde do nemocnice pacient, který je tak „zanedbaný, že ho sestra znovu učí sebeobslužným úkonům. U ležících pacientů provádí nejprve pasivní cvičení končetin, polohuje – prevence dekubitů, postupně přechází na aktivní cvičení – nácvik sedu, stoje, chůze, sebeobslužných činností (hygiena, pití, jídlo…).
Rehabilitací a aktivizací zabraňujeme vzniku trombolitické choroby DK, TEN a vzniku dekubitů.
Odborně provádí rehabilitaci rehabilitační sestry (fyzioterapeutky).

Hodnocení referátu Ošetřovatelský proces u nem. po operaci, Podíl sestry na rehabilitaci a aktivizaci nemocného

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. leden 2008
  5 153×
  359 slov

Komentáře k referátu Ošetřovatelský proces u nem. po operaci, Podíl sestry na rehabilitaci a aktivizaci nemocného