Zásady pooperační péče

Pacient je přivezen ze sálu podle stavu vědomí. Když jeho zdravotní stav selhává předává se na ARO, nebo na JIP, když je v pořádku, tak na pooperačním oddělení

Ihned mu změříme TK a P a dále ho měříme po 30 minutách až do stabilizace. Pacient může mít skryté vnitřní krvácení - ŠOK

Sestra musí sledovat – operační ránu, jestli neprosakuje
- celkový stav nemocného
- funkčnost drénů

Povinnosti sestry – před přívozem čistě povleče postel
- po přívozu zajistí ticho a klid
- tlumení bolesti – Dolsin, Tramal
- sleduje vyprazdňování – 0 den se musí vymočit, jinak cévkujeme. Stolice odchází do 3 dnů
- sleduje dýchání
- další dny TT
- provádí RHB pasivně i aktivně
- sleduje kanylu – průchodnost a funkčnost
- BT – permanentní cévka
- péče o sondu a trvalé odsávání obsahu – měřit množství
- sledování drenáže – funkčnost, podtlak, barvu sekretu a množství
- pooperační dieta – 0. den - tekutiny
- 1. den - bujón
Hlavně zajistit dostatek tekutin a sledovat diabetiky

Pooperační komplikace
- poanesteziologické a z interního stavu pacienta -
- komplikace ranné – krvácení z rány
- dehyscence – roztažení operační rány
- sekrece z operační rány
- zánět v operační ráně a phlegmona v okolí operační rány
- ucpání drénů
- vytažení drénu

Celkové komplikace
1. po operaci na zažívacím traktu může dojít k paralytickému ileu
2. retence moči
3. tromboembolické příhody – může dojít k smrti

Hodnocení referátu Zásady pooperační péče

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. únor 2008
  6 629×
  196 slov

Komentáře k referátu Zásady pooperační péče