Otevřené rány – rozdělení, chirurgické ošetření

Poranění kůže a podkoží:
- porušení integrity kožního krytu těla různé lokalizace, rozsahu a intenzity.
- A) tržné
- B) tržně-zhmožděné
- C) řezné
- D) sečné
- E) bodné
- F) střelné

Ošetření:
1. eliminace, likvidace a zamezení šíření infekce (dezinfekce rány, egalizace = odstranění znečištěných a nekrotických částí tkání, event. výplach rány antimikrobiálními prostředky)
2. revize rány ke zjištění poranění jiných struktur
3. sutura rány stehy
4. zabezpečení org. proti rozvoji možné zanesené infekce
5. další sledování rány a zraněného s ohledem na možnost lokální i celkové infekce a postup hojení rány
6. odstranění stehů po zhojení rány (asi 7. – 12. den podle lokalizace, hojení a napětí kůže)

Zhojení per primam: zhojení rány bez vzniku infekce v nejkratším časovém období.
Zhojení per secundam: zhojení časově neohraničené při vzniku infekce v ráně. U zhmožděných nebo hrubě znečištěných ran se provádí při primárním ošetření drenáž gumovými nebo kapilárními drény k odvádění hematomu nebo sekretu, délka ponechání drenáže je odvislá od průběhu hojení a rozvoje infekce; určuje ji lékař.

Poranění svalů:
- poranění mohou být pronikající při současném poranění kožního krytu => kožní sutura a rekonstrukce poraněného svalu při primárním ošetření

Poranění žil:
- vedou k profúznímu, stálému krvácení z rány bez přerušení proudu, krev tmavá, odkysličená
PP: přiložení kompresivního obvazu, definitivním ošetřením je podvaz přerušené žíly, zcela výjimečně u hlavních žil v dutině břišní je nutná jejich sutura

Poranění tepen:
- vedou k přerušovanému výronu světlé okysličené krve z rány
- mají za následek rychlou ztrátu krve, snížení objemu cirkulující krve s poklesem TK
- podle velikosti tepny může dojít při poklesu TK k samozastavení krvácení retrakcí přerušených konců tepny s následným vznikem trombu
- u širších tepen vede k rychlému vykrvácení a ke smrti v důsledku ztráty minimálního nutného objemu cirkulující krve zástavou srdce
PP: 1. stlačení konců přerušené tepny prsty přímo v ráně
2. stlačení přerušené tepny centrálně od přerušení v místě tzv. tlakových bodů
3. nejlepší, ale nejnebezpečnější je přiložení tzv. škrtidla, nejlépe elastického pásu těsně centrálně nad přerušenou tepnou maximálně po dobu 3 hodin
4. def. ošetřením je ligatura nebo rekonstrukce tepny

Hodnocení referátu Otevřené rány – rozdělení, chirurgické ošetření

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. červenec 2008
  6 722×
  333 slov

Komentáře k referátu Otevřené rány – rozdělení, chirurgické ošetření