Apollinaire, Guillaume - Prsy tiréziovy

Umělecké proudy 20.-30. let 20. století jsou odrazem politické i sociální situace. Doznívá otřes první světové války, hledání nových literárních směrů. Mění se ráz literatury, ta nepodává ucelený obraz života, ale pouze úseky, často podoba subjektivní výpovědi. Futurismus vzniká v Itálii a Rusku ve 20. letech jako reakce na válku a sociální problémy. Zavrhoval minulost a podporoval vědu, pokrok. Hranice mezi uměním se rozplývají, opovrhuje básnickými prostředky. Kubismus vzniká před válkou ve Francii, přichází z malířství (picaso). Snaha vystihnout podstatu věci pomocí jejich rozložení, používá se pohled z více stran. Dadismus je básnický směr, vyjadřující pocit nesmyslnosti života, zabývá se chováním lidí, absurditou světa, pesimismem. Dada znamená hračka, je to dětský pohled na svět, svět, kde vládne náhoda, chaos a nesmyslnost. Surrealismus vzniká ve Francii v roce 1924 Manifestem surrealismu. Je to „nadreálný“ směr, využívá obraznosti a fantazie, volného toku obrazů bez zábran a rozumové kontroly. Vyjadřuje bezprostřední dojmy.

Obsah

Hra francouzského básníka a programové dílo divadelní avantgardy. Prolog shrnuje autorovy divadelní názory. Vlastní hra o 2 jednáních se odehrává v exotickém Zanzibaru. Je to radostné, fantaskní i parodický příspěvek k dobově závažnému francouzskému problému, jímž byl trvalý a silný pokles porodnosti. Ve sledu obrazů, vázaných básnickou a scénickou fantazií, se Tereza, emancipovaná faministka, vzdává základní ženské role – rození dětí. Odpoutává se od svých ženských atributů – prsů – balónků, které odlétají, a stává se mužem Tiréziem. Opuštěný manžel stvoří během následujícího dne 40050 dětí, neboť „čím víc budu mít dětí, tím budu bohatší“. Tereza, která se k němu vrací v převleku kartářky, vykladačky budoucnosti, spolu s ním posílá mezi diváky spousty balónků s přáním a výzvou „leťte a živte všechny děti lidského znovuzrození“. Představitelé futurismu: f.t.marinetti: manifest futurismu,v.majakovskij: oblak v kalhotách, v.chlebnikov: zakleti smíchem. Představitelé kubismu: gapollinaire. Představitelé dadaismu: t.tzara: návod jak si vytvořit dadaistickou báseň, Manifest o lásce slabé a lásce hořké. Představitelé surrealismu: abreton: zastavárna,magnetické pole, manifest surrealismu, druhý man. surrealismu

Autor

Francouzský básník, jehož díla mají velký význam pro celou evropskou poezii. Jmenoval se Wilhelm Apolinaris de Kostrowitzky a narodil se jako nemanželský syn litevsko-polské šlechtičny. Většinu života strávil v Paříži, kde také zemřel na následky španělské chřipky. Dílo: Alkoholy, Kaligramy, Prsy Tiréziovy.

Hodnocení čtenářského deníku Apollinaire, Guillaume - Prsy tiréziovy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. červen 2008
  7 182×
  364 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Apollinaire, Guillaume - Prsy tiréziovy