Borovský, Karel Havlíček - Král Lávra

Král Lávra je původní irská pohádka. Vypráví příběh o králi ušatci a vysmívá se hlouposti všech králů.
Irský král Lávra byl dobrým panovníkem, ale měl jednu vadu, jednou v roce se nechával ostříhat a holiče potom nechal popravit. Protože nikdo nestál o to, aby mu byla uťata hlava, losovali holiči každý rok, kdo půjde krále stříhat. Jednou padl los na Kukulína, jediného syna chudé vdovy.Když odvedl svou práci a kati ho vedli na popravu, objevila se Kukulínova matka a králi vyčetla nelidské jednání. Kukulín dostal milost pod podmínkou, že zachová tajemství a stal se dvorním holičem. Ale tajemství ho tížilo a tak mu pastevec poradil, aby vše pošeptal staré vrbě a Kukulín tak učinil . Král pořádal bál a pozval české muzikanty mezi nimi byl i Černíček, který cestou ztratil kolíček z basy. Uřízl si nový, právě z té vrby, v níž byl našeptáno tajemství, že král má pod svými vlasy oslí uši . Basa potom vše prozradila celému světu. Černíčka vyhodili, ale lid si zvykl, že má ušatého krále.Dokonce přišli na to, že oslí uši právě ke koruně sedí.
Další díla K.H.Borovského : Křest svatého Vladimíra ¡ V Tyrolských Elegiích

Hodnocení čtenářského deníku Borovský, Karel Havlíček - Král Lávra

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. říjen 2007
  10 769×
  191 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Borovský, Karel Havlíček - Král Lávra