Brontëová, Emily - Na větrné hůrce

Emily Bronëová se narodila roku 1818 v zapadlé vesničce Hawort v severní Anglii. Společně se svými pěti sourozenci pocházela z rodiny konzervativního a panovačného kaplana. Otec nechtěl, aby se jeho děti stýkaly s nevzdělanými sousedy, a proto se její svět skládal pouze z několika osob- otce, sourozenců, tety a staré hospodyně. Všechny sestry byly poslány studovat do ústavu pro dcery duchovních. Zde zažily hroznou bídu, špatné podmínky a strašné zacházení. Dvě dívky se odtud již nevrátily a ostatní odnesly studium podlomeným zdravým i pošramocenou psychikou. Po celý život se Brontëovy děti scházely v dětském pokoji, kde se věnovaly studiu, četbě, malování, ale především si hrály s figurkami, kterým dávaly různá jména a prožívaly s nimi složité a velmi propletené situace. Hra je upoutala, a proto si s přibývajícím věkem vymýšlely stále komplikovanější zápletky. Hra je inspirovala natolik, že mohly vzniknout stěžejní romány anglické literatury, které napsaly sestry Emily, Charlotta a Anna. Tyto ženy se věnovaly intelektuální činnosti, byly vzdělané. Takový postoj ženy v první polovině 19.století nebyl vůbec přípustný, a proto vydaly sbírku společné poezie (neměla velký úspěch) pod mužským pseudonymem. Dále každá vydala nejméně jeden samostatný román: Charlotta- Janu Eyrovou, Anna- Agnes Greyovou. a Emily- Na větrné hůrce.

Tento román je situován do doby viktoriánské Anglie, kdy se ve městech začal rozvíjet průmysl, ale venkov byl od něho stále izolován. Děj knihy se odehrává v nehostinné, řídce osídlené hornaté krajině severního Yorkshiru. Lidé zde žijí na statcích, které jsou od sebe hodně vzdáleny. Příběh sleduje osudy hrdinů ze statků „Na větrné hůrce“ a „Drozdov“.
Pan Earnshaw, majitel Větrné hůrky, s sebou jednoho dne přivede z návštěvy města cikánského sirotka a uzná jej za vlastního pod jménem Heathcliff, čímž si popudí zbytek rodiny, hlavně své vlastní děti, staršího Hindleyho a mladší Kateřinu, kteří s Heathcliffem soupeří o otcovu přízeň. Oč více je Heathcliff utiskován a týrán, tím více se ho starý pán zastává a upřednostňuje jej před vlastní rodinou. Po smrti starého pána se stává hlavou rodiny Hindley se svou manželkou, a tak Heathcliffovi a Kateřině, která se s ním mezitím velmi skamarádila, nastanou kruté časy, protože Hindley se chlapci mstí za krádež otcovy lásky. Zákaz scházení Kateřinu a Heathcliffa ještě více sblíží a stanou se z nich přátelé na život a na smrt. Hindleyho manželka Frantina zemře při porodu a zanechává manželovi, který steskem začne pít, syna Haratona. Hindley ho však zanedbává a nechá jej zvlčet.
Na jedné ze svých potulek po vřesovištích dojdou Kateřina s Heathcliffem na panství Drozdov, patřící váženému sudímu, panu Lintonovi. Kateřina se sblíží s Lintonovými dětmi Izabelou a Edgarem a zanevře tak na přátelství s Heathcliffem, ze kterého (pro jeho hrubost a cikánský původ) mají Lintonovi strach. Edgar požádá Kateřinu o ruku a ta, vzhledem k jeho vzhledu, povaze a společenskému postavení, nabídku přijme, čímž zavrhne milovaného Heathcliffa. Ten se zcela zhrzen na tři roky vytratí. Vrátí se jako bohatý a uznávaný pán, usídlí se na Větrné Hůrce, kde s ním Hindley v kartách prohraje celé své jmění i stavení.
Heathcliff navštěvuje Kateřinu na Drozdově. I když změnil svůj vzhled, chování a postavení, jeho zákeřná povaha toužící po pomstě za příkoří z dětství se spíše zatvrdila. Vymyslel proto ďábelský plán, kterým se chtěl pomstít jak Hindleymu, tak Edgarovi za to, že mu vzal milovanou Kateřinu. Jako součást plánu si vezme láskou zaslepenou Edgarovu sestru Izabelu, kterou fyzicky i psychicky týrá, čímž se nepřímo mstí Edgarovi. Následkem nervového vypětí, způsobeného nepřátelstvím mezi Edgarem a Heathcliffem, Kateřina těžce onemocní a po porodu dcery Kateřiny zemře. Protože byli s Heathcliffem od dětství jedno tělo a jedna duše, její smrtí Heathcliff ztratí poslední známky lidskosti.
Mezitím mu žena porodí syna Lintona Heathcliffa. Isabela po krátkém čase umírá, a tak se i přes snahy strýce Edgara dostává malý Linton Heathcliff do opatrovnictví svého otce, který v něm vidí jen další nástroj své pomsty. Poté, co se Hindley upije k smrti, Heathcliff se konečně stane majitelem Větrné hůrky a poručníkem Hindleyho syna Haratona, jehož zaostalostí, chudobou a závislostí se Heathcliffovi dostane nejvyššího zadostiučinění. Tím ale jeho pomsta nekončí. Přes zákaz pana Lintona seznámí mladičkou Kateřinu a svého syna Lintona Heathcliffa a donutí je ke sňatku. Zanedlouho poté jeho stále nemocný syn Linton Heathcliff umírá. Zemře i Edgar Linton, a proto je mladá vdova Kateřina odkázána na milost a nemilost pana Heathcliffa, který konečně získal všechen majetek obou rodin. Ten ji nenávidí stejně jako jejího otce a podle toho se k ní chová - vězní ji na Větrné hůrce. Z nedobrovolného soužití Kateřiny s bratrancem Haratonem, kterým dříve opovrhovala pro jeho hrubost a tupost (tak jej úmyslně vychoval Heathcliff), vznikne láska. Heathcliffa od dávné smrti jeho lásky Kateřiny neustále pronásleduje její přízrak. Nyní ho halucinace díky alkoholu zcela pohltí a on v úplném pomatení smyslů umírá. Kateřina se stala dědičkou všeho jeho majetku, který jí a Haratonovi podle práva patří. Příběh končí šťastnou láskou a svatbou mladé vdovy Kateřiny a jejího bratrance Haratona.
Důkladně promyšlené souvislosti a zápletky jsou retrospektivním vyprávěním nezaujaté a objektivní třetí osoby Nelly, která byla služkou obou Kateřin.
Typicky romantickými znaky je zde nešťastná láska Heathcliffa a Kateřiny, jejich spletité osudy a šťastný konec. Najdeme zde ale i znaky realistické, jako je zobrazení postav ve vývinu. Samotný hrdina Heathcliff se ze zamlklého a poslušného chlapce změní v krutého, pomstychtivého tyrana a samotáře. Nebo nejmladší Kateřina, kterou nejprve poznáme jako sobeckou a rozmazlenou slečinku, ale postupem času z ní vyrůstá milá a obětavá zamilovaná žena. Realisticky také zachycena příroda drsné severní Anglie.
Román byl asi dvakrát zfilmován (jednou pod názvem Bouřlivé výšiny), ale podle mého mínění se filmové zpracování nedá srovnávat s knihou, která mě osobně zcela okouzlila a uchvátila.

Hodnocení čtenářského deníku Brontëová, Emily - Na větrné hůrce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. srpen 2007
  7 378×
  932 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Brontëová, Emily - Na větrné hůrce