Legenda o svaté Kateřině

= vrchol staročeské poezie
- legenda o světici vzniká v 5.- 6. stol. ( ústně )
- písemné vydání ve ¾ 14. stol. anonymním autorem
autor: - údajně byl klerik v dvorském prostředí
klerik = středověký vzdělanec, který prošel latinskou školu
- jeho báseň vzniká na průsečíku dvou světů, církevního a laického
- 3519 veršů
- dochovala se v opisu z 15. stol.

sv. Kateřina:
- historicky není její život doložen
- překrásná, učená, moudrá
- do výrazné podoby ztvárnil Kateřinu její kult ( počátky 11. stol. ), u nás hl. za Karla IV., který ji dokonce připisoval své vítězství u hradu v San Felice v sev. Itálii a že vyvázl z bitvy životem
- její umučení se klade do roku 307 do Alexandrie (25. listopad, pátek, 6 hodin )
- autor se v knize opírá o prvky z Bible ( Píseň písní ) a v 1. části o legendu Fuit in insula Cypri
Legenda:
Pohanská princezna Kateřina odmítá po smrti svého otce krále Kosta každý sňatek z přesvědčení, že jí nikdo není roven, dokonce ani syn císaře Maxencia ( to, co Kateřině brání v sňatku, je tušení nadsmyslného světa). Proto jde pro radu za poustevníkem, ten ji nadchne pro jiného muže, pro Ježíše Krista.
Ráno po té má Kateřina vidění: Panny Marie s malým Ježíškem v náručí, v němž se Ježíšek odmítne podívat na Kateřininu tvář, protože není pokřtěna. Po Kateřinině křtu se odehrává druhé vidění. Tentokrát spatří dospělého Krista v nádherné síni, která se připisuje kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, a někdy dokonce i legendárnímu chrámu Svatého grálu, zamiluje se do něj a slaví s ním sňatek…
…Během tažení císaře Maxencia za potlačení křesťanství navštíví císař Alexandrii, aby obrátil Kateřinu pomocí svých padesáti nejvzdělanějších učenců zpět na pohanství. To se mu nepodaří a Kateřina dokonce obrátí (přehádá) díky své moudrosti učence na křesťanství. Král ji nechá zbičovat ( po tomto aktu se na Kateřinině těle objevují symbolické barvy, které znázorňují lidské vlastnosti). Ani to nepomáhá. Maxencius ji chce tedy mučit jinak, lámáním kolem. Bůh však na zem sesílá archanděla, který bleskem zničí mučidlo a potrestá tisíce pohanů smrtí. Tento akt přivádí na křesťanství dokonce i císařovnu a císařovy nejvěrnější. Rozčílený Maxencius je necháva všechny popravit. Kateřina mu ani přesto neustupuje, a tak jí král nechává uťat hlavu. Při cestě na popraviště se Kateřina ve vidění setkává s Kristem, který ji sděluje, že již na ni čeká. Kateřina zemřela šťastná (-stává se z ní mučednice).
Po té následují dva zázraky. Z hlavy a z šíje Kateřiny vytryskává místo krve mléko a následně se z nebe snáší andělé a odnáší její tělo na horu Sinaj ( to je místo, kde Bůh předal lidem desatero přikázání). Třetí zázrak nastal, když ze svatého hrobu Kateřiny začal vytékat bez ustání posvátný olej (od té doby z kterékoliv schránky, kde je její ostatek uložen, olej vytéká a kdokoliv se jím namaže, se uzdraví z jakékoliv nemoci).

Hodnocení referátu Legenda o svaté Kateřině

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Martin Kotek
  9. srpen 2007
  7 043×
  461 slov

Komentáře k referátu Legenda o svaté Kateřině

huhi
moc dlouhá