Legenda O Svaté Kateřině

Téma: Základní rysy chování křestanské víry uvedené na příkladu jedné mladé dívky.

Látka: Příběh se odehrává v Alexandrii a na Kypru okolo roku 300 n.l.

Fabule: Králi Kyperskému se narodila dívka a dostala jméno Kateřina. Byla to pohanská dívka a do svých 17 let se pilně vzdělávala, byla také velmi krásná a vzdělaná. Jednou se císař rozhodl na popud svých rádců že vyžene Kyperského krále, protože si myslel, že ho chce zabít a chystá na něj atentát. Královská rodina tedy odejde do Alexandrie. Ještě před tím však císař chce oženit Kateřinu se svým synem. Ta však odmítá a žádá o radu poustevníka. Poví mu že se vdá jen za muže, který je stejně urozený jako ona, stejně krásný a také vzdělaný. Toho však nikdo nezná a tak jí poutník poví, že zná toho muže. Ale uvidí ho jen ten, kdo se na jeho víru obrátí. Kateřina utíká domů a dosáhne vidění, ve kterém se jí zjeví pana Marie, ale Ježíš Kristus jako malé dítě odvrací od ní tvář. Ptá se ho proč a on odpovídá že v něj ještě neuvěřila, jde tedy za poustevníkem a ten ji pokřtí. Doma opět upadne do vidění a tam se jí zjeví Kristus jako dospělý. Ona se chce za něj vdát a on svoluje. Kateřina začíná šířit křesťanství a je pronásledována císařem. Ten přijede do Alexandrie a nechá si jí předvolat, postaví před ní 50 učenců ale ona svými slovy všechny obrátí ke křesťanské víře. Potom je bičována a uvržena do hladomorny. 50 učenců je za živa upáleno... Dívka získá na svou stranu císařovu manželku a vrchního generála, ti jí pomůžou, ale sami jsou císařem zabiti, císařovna je roztrhána a sťata, maršál je sťat a rozprášen po poli se svou družinou. Kateřina má být vpletena na kolo, ale na její motlitbu přiletí anděl a zničí kola, ty zabíjí tisíce pohanů, i roztrhané na kousky. Císař se rozlítí a nechá Kateřinu stít, ta zemře a andělé si přijdou pro její duši.

Syžet: V příběhu nejsou žádné časové skoky.

Prostředí: Příběh se odehrává na Kypru a později v Alexandrii, několikrát autor mění prostředí vstupem do nebeského království, které je popisováno velmi hojně avšak bez zřejmé předlohy, pouze jako subjektivní představa. Z podrobnějších míst je to Poustevna královský palác na Kypru a v Alexandrii, žalář v Alexandrii a Alexandrijské předměstí.

Postavy: Kateřina: mladá, krásná dcera Kyperského krále, původně pohanka, ale po čase oddaná křesťanka oddaná víře.Oddaná Ježíší Kristovi. Velmi vzdělaná, na začátku pyšná a vzpurná
Matka: pohanka., velmi tolerantní a hlavně pomoci chtivá osoba rozdávající dobré rady
Otec: král Kyperský, pohan ,ctnostný oddaný muž
Císař: velmi ctižádostivý, pohan, cvok, krutý, bezohledný, bezohledný vůči křestanům
Císařovna: přesný opak císaře, takže to byla dokonce i křestanka
Maršálek: oddaný, silný , obětavý, ctnostný, milující boha.
vedlejší postavy : 50 učenců, poustevník, sluhové/služky, křestané……

Motivy: Seznámit křestanskou víru a život. Jako lepší vysvětlení je ukázka ze života světce. Většina děl v této době se snažila přiblížit nám i jiným češtinu a toto dílo není výjimkou.

Jazyk: Spisovná češina s rýmem, ukázka staročeského myšlení, velmi dobře propracován (na tehdejší dobu)

Hodnocení čtenářského deníku Legenda O Svaté Kateřině

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. prosinec 2007
  4 874×
  509 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Legenda O Svaté Kateřině