Camus, Albert - Mor

Původci
Autor Albert Camus
Překladatel Milena Tomášková
Nakladatelské údaje
Nakladatelství Státní nakladatelství krásné literatury a umění
Místo vydání Praha
Rok vydání 1963
Vydání první
Počet stran 260
Předmluva
Autor nás v ní seznamuje s Camusovým dílem Mor, ústředními postavami, jejich odlišných názorech a chování v tak vypjaté chvíli, jako bylo uzavření města a jeho úplná izolace od okolního světa. Mor je vrcholné Camusovo dílo, jeden z vytrvalých památníků antifašistického odporu a svědectví o hodnotě a životnosti humanistických idejí.
Anotace
Příběh se odehrává v alžírském městě Oranu, které je náhle napadeno epidemií moru. Dojde k uzavření města a lidem nezbývá nic jiného, než doufat, že přežijí. Denně umírají stovky lidí. Většině lidí nastalá situace zkomplikovala život, ale našli se i tací, kteří z ní dokázali vytěžit. Je zde popsána reakce mnoha lidí, od nevěřícné skepse, přes úzkost, hrůzu, až k jejich naději a radosti z přežití. Jde o věrnou a dokonale popsanou reportáž, ke které nedošlo.
Postavy
Bernard Rieux hlavní hrdina, citlivý, otupělý smrtí kolem sebe, lidský
Cottard vypočítavý šmelinář, kterému nastalá situace vyhovovala, neboť se zapomnělo na jeho pokus o sebevraždu a následné vyšetřování
Jean Tarrou cizinec, který se snažil podrobně zapisovat průběh celé epidemie, zásadní pacifista, přítel Rieuxe, Cottarda a Granda
Grand starý úředník, snažil se pomoci při boji proti epidemii
Rambert žurnalista, náhodný turista, který se nešťastnou náhodou ocitá v nepravý čas na nepravém místě, nechce se zúčastnit společného boje proti moru, snaží se najít nelegální cestu přes uzavřené hranice města, nakonec si však uvědomí, že je na stejné lodi a zůstává
Obsah
Děj tohoto Camusova románu se odehrává v alžírském městě Oranu. Hlavní postavou příběhu i vypravěčem je lékař Bernard Rieux. Ten jednoho dne najde před svou ordinací mrtvou krysu. Na drobný incident zapomene a večer, po odjezdu ženy do lázní, se vrací domů. Na chodbě však najde další krysu, opět mrtvou. V dalších dnech se počet mrtvých krys v ulicích neustále stupňuje. Krysy houfně vylézají ze svých děr a kanálů a po stovkách v agónii umírají na ulicích. Město je brzy plné hnijících těl.
Po krátkém čase se objeví podivné příznaky u několika lidí ve městě. I přes to, že zpočátku všichni epidemii považují za planý poplach a nepřikládají situaci velký význam, se nakonec ukáže, že se skutečně jedná o mor, jak prohlásil již Rieux. Město je zasaženo epidemií a uzavřeno. Nikdo nesmí opustit městské hradby.
Obětí neustále přibývá geometrickou řadou. Každý člověk, u kterého se prokáže morová nákaza, je bez výjimky izolován a umístěn do karantény. I spolubydlící a lidé, kteří přišli s nakaženým do styku, musí být izolováni, aby se zastavilo šíření nákazy. Tito lidé jsou nakonec shromažďováni na fotbalovém stadionu, který je hlídán policií, aby se zabránilo jejich případnému útěku.
Objeví se i problémy s pohřbíváním obětí, které již nejde zvládat běžnými metodami. Mrtvé odvážejí za město tramvaje zbavené lavic, tam jsou pohřbíváni do společných hrobů. Epidemie poté začne zabíjet stovky lidí denně, proto musí být zřízeny náhradní nemocnice ve školách a kasárnách, kam převážejí lidi nakažené chorobou.
Na scéně se objevuje také Tarrou, muž, který hledá smysl života. Nepochází z Oranu a průběh epidemie zaznamenává v deníku, z něhož vypravěč často cituje. Další postavou je novinář Rambert, který přijel do města jen na skok, nesmí však již odjet zpět za snoubenkou. Snaží se proto jakkoliv dostat z města, i nelegálně. Rambertovi se podaří najít způsob, jak uniknout z města. Jde se rozloučit s přáteli, na poslední chvíli se však rozhodne zůstat ve městě a pomoci v boji s morem.
Další zajímavou postavou je Cottard, který byl před vypuknutím epidemie stíhán policií, v nastalých zmatcích se však na jeho případ zapomnělo. Cottardovi mor velice vyhovuje, neboť mu umožňuje žít jako dříve.
Moru podlehne i páter Paneloux, který se proti němu snaží bojovat spolu s úředníkem Grandem a dalšími dobrovolníky. Pořádá bohoslužby a mše, na kterých upozorňuje obyvatelstvo Oranu na jejich dosavadní život a nabádá je, aby zpytovali svědomí.
Epidemie nakonec začne samovolně ustupovat, jednou z jejich posledních obětí je však i Tarrou. Cottard z ústupu epidemie zešílí a uprostřed všeobecného veselí začne střílet do davu a posléze je sám zabit. Bernardovi Rieuxovi zemře manželka, která před vypuknutím epidemie odjela do sanatoria v horách.

Citace
Za časného rána vane dosud spícím městem lehký větřík. V tuto hodinu, kdy končí noční umírání a začíná denní agónie, se zdá, jako by se mor na chvilku zastavil a nabíral dech. Všechny obchody jsou zavřené. Ale nápisy „Zavřeno kvůli moru“ svědčí o tom, že některé nebudou hned tak otevřeny. Prodavači novin nevykřikují nejnovější zprávy, ale opřeni na rohu ulice nabízejí své zboží pouličním lampám s gestem náměsíčníků. Za chvilku, až se probudí tramvaje, rozběhnou se po celém městě a nataženou rukou budou nabízet listy, z nichž vyráží slovo „Mor“.

Vlastní názor
Kniha věrně popisuje morovou epidemii, která se ve skutečnosti nestala. Některé lidské osudy byly popsány tak barvitě, až mi z toho běhal mráz po zádech. Asi každého z nás toto dílo donutí přemýšlet o důležitosti a podstatě lidského života.

Hodnocení čtenářského deníku Camus, Albert - Mor

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. březen 2008
  6 022×
  802 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Camus, Albert - Mor