Čapek, Karel - Matka

nakl. ORBIS – Praha; v Praze 1954

Drama o třech dějstvích se odehrává ve vymyšlené zemi a ani čas není přesně určen. Scénu tvoří otcův pánský pokoj, kde je mnoho zbrani, loveckých trofejí, exotických suvenýrů, knih map a dalších věcí přivezených z cest po koloniích.
Dvojčata Petr a Kornel řeší šachovou partii a chtějí, aby jim jejich nejmladší bratr Toni ukázal verše. Toni si to rozmýšlí, ale nakonec si bratři verše přečtou a pochválí ho. Toni je snílek s bohatou představivostí a bratři konstatují, že by se mohl stát básníkem. Petr a Kornel se spole neustále přou, v zemi se chystá k občanské válce a Petr a Kornel jsou stoupenci nepřátelských stran. Petr je na straně černých, kteří chtějí, aby vládli v zemi chudí a utlačovaní, Kornel je na straně bílých, kteří chtějí udržet v zemi dosavadní pořádek. Přesto se mají rádi.
Matka zůstala sama s pěti syny, otec, který byl vojákem v koloniích, zahynul jako hrdina. Toni se narodil jako pohrobek po otcově smrti. Když chlapci odejdou z pokoje, zadívá se matka na otcův portrét na stěně a začne s ním mluvit. Otec a později Ondřej, syn který zahynul v Africe, kde jako lékař pomáhal bojovat proti epidemii žluté zimnice a sám se nakazil. Matka s oběma muži mluví jako s živými. Vypráví otci, jak to bylo těžké při malé vojenské penzi vychovat pět synů. Otec to chápe, ale ujišťuje ji, že nemohl jinak jednat, musel dokázat svému plukovníkovi, že se nebojí jít na smrt. Matka vyčítá i nejstaršímu synovi, jak ho lákali daleké kraje a tam zahynul. Přichází Ondra a vysvětluje matce, že povinnost lékaře je pomoci nemocným. Do pokoje vchází Jiří. Jiří překonal výškový rekord, ale při sestupu na zem se na letadle něco porouchalo a letadlo se zřítilo. Matka chápe, že přišla o dalšího syna. Oba muži Jiřího hájí a říkají, že je hrdina.
V zemi se válčí, strana bílých vítězí. Petr je uvězněn jako rukojmí. Jestliže strana černých bude pokračovat v boji, rukojmí budou popraveni. Matka si nemůže vysvětlit, proč je Petr uvězněn. Matka chce jít za Petrem do vězení, ale na ulicí se ozvou výstřely. Kornel odchází s puškou. V pokoji se objevuje Petr a matka ho chce obejmout. Petr uhýbá, matka pochopila, že je mrtev a omdlí.
Kdys se matka probudí, přichází Toni a říká, že Kornel odešel bojovat. Kornel je zabit v pouličních bojích. Matce zůstal jen Toni, přichází za ní a prosí o to, aby směl jít bojovat. Matka ho přesvědčuje, že nikoho kromě jeho nemá a nechce ho pustit. Ale když uslyší v rádiu, že nepřítel zaútočil na školu a střílel do malých školáků, v matce se něco zlomí a ze stěny bere zbraň a podává ji Tonimu s jediným slovem: „Jdi!“

Postavy: matka otec
Ondřej Jiří
Kornel Petr
Toni mužský hlas v amplionu
starý pán ženský hlas v amplionu

Matka ztrácí postupně manžela, syna Ondřeje, Jiřího, Petra a Kornela. Matka chce doma udržet alespoň nejmladšího syna Toniho, nechce mu dovolit, aby šel bránit svou vlast. Nakonec pochopí, že i Toni musí jít bránit svou zemi. Matka, která ztratila skoro celou svoji životní radost, pochopí že nestačí jen zachraňovat své děti, ale musí obětovat i posledního syna, aby hájil vlast a zachránil jiné děti a matky.

V díle použity cizí slova z latiny, francouzštiny, italštiny a angličtiny (fossilie – zkamenělina, pion – pěšák, finito – skončeno, We call the world: hear, hear! it is an outrage, it is an awful crime. – Voláme svět: slyšte, slyšte je to potupa, je to strašný zločin!)

Matčina výzva v závěru hry je poselstvím autora k národu, aby se na obranu vlasti vzepřel bezpráví nepřítele. V Čapkově díle se střetávají dva názory na život: mužský – dosáhnout v životě něčeho velkého a třeba za to položit i život a ženský – milovat a chránit svou rodinu.

Hodnocení čtenářského deníku Čapek, Karel - Matka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. listopad 2007
  6 307×
  621 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Čapek, Karel - Matka