Cervantes Y Saavedra, Miguel de - Důmyslný Rytíř don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes Y Saavedra
-nejvýznamnější postava šp.renesanční literatury
-narodil se roku 1547 v chudé rodině ranhojiče
-zemřel 23.4.1616
-měl nedostačující vzdělání
-roku 1570 vstoupil do armády a bojoval námořní bitvě u Lepanta .Zde ztratil svou levou ruku.Za svoji statečnost si vysloužil povýšení.
-když se vracel do Španělska pro důstojnickou hodnost,byl zajat piráty na 5let vězněn v Alžíru jako otrok.Roku 1580 byl vykoupen svou rodinou
-ani další život mu nepřinesl mnoho štěstí:nenašel zaměstnání;manželství s mladou dívkou ztroskotalo
.-nějaký čas obchodoval,byl však obžalován pro podezření z vraždy a dokonce uvězněn
-umřel sice znám svým Donem Quijotem,ale chudý,nepochopený a zbídačený

díla: romány-Galatea,Důmyslný rytíř Don Quijote de la Macha,Příkladné novely
dramata-Život v Alžíru,Lišák Pedro,Numancia

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
Vrcholné dílo šp.renesanční prózy;Dvojdílný román
D.Q.- tragikomická postava ztělesňující rozpor mezi realitou a snem
Postavy:-Don Quijote de la Macha-Ve směšné postavě se ukrývá ryzí charakter ušlechtilého a mravně silného člověka
-Rocinante
-Sancho Panza –realný pohled na svět;netouží po hrdinství;usiluje o bezstarostný život
-Dulcinea z Tobosa [:Dulsinea z Tobosa:] – zidealizovaná(sladká,něžná)
-Lazebník a farář
-Gines de Pasamonte [:Chines de Pasamonte:]
-Dorotea alias Micomicona
-don Fernando

Zchudlý zeman Don Quijote(vlastním jménem don Quijano),pohublý“rytíř smutné postavy“,pomatený četbou rytířských románů.Don Q. se vypravil do světa na svém vyzáblém koni jménem Rocinante,aby obnovil slávu a pověst potulného rytířstva.
Své skutky se rozhodl dělat ve jménu dámy svého srdce Dulcineji z Tobosa,což byla
prostá vesnická selka.Donu Q. vadí,že stále ještě nebyl pasován na rytíře,a tak se vypravil
k hospodě o níž se domníval,že je to hrad.Vychytralý hostinský poznal,že Don Q. není
zcela v pořádku.Pasoval proto Don Q. na rytíře s úmyslem vydělat si nějaké peníze.
Při toulkách konal dobrodiní,alespoň z jeho pohledu.Jednou však Rocinante klopýtl
a Don Q. se svalil na zem, byl celý potlučený.Chudák Don Q.se kvůli své zbroji nemohl
postavit.Naštěstí kolem jel sedlák a přítel Don Q.Ten dopravil potlučeného rytíře do
rodné vesnice.Přátelé Don Q. farář a lazebník vidouc stav svého známého dopěli k názoru,že musí spálit rytířské knihy Don Q.,aby nekonali ještě větší zlo.Po uzdravení Don Q. hledal své knihy,ale bez výsledně.Pomyslel si tedy,že je nejspíš odnesl zlý čaroděj ve snaze uškodit našemu hrdinovi.
Touha po dobrodružství nedala Don Q. pokoje.Proto se do světa vypral znovu,tentokrát
jej doprovázel Sancho Panza. Don Q. mu slíbil ostrov,až porazí nějakého obra.
Don Quijote bojoval s větrnými mlýny,i když jej Sancho Panza upozorňoval,že se nejedná o obry,bojoval se stádem ovcí,jež měl za nepřátelské vojsko.Osvobodil trestance,kteří šli do galeí. Nakonec uprchl do hor Sierra Morena.Zde se schovával před Svatým bratrstvem.Odtud poslal Sanchu Panzu,aby zajel za paní Dulcineou z Tobosa
a vzkázal jí,že zde je ho pán činí pokání v jejím jménu.Dojel však pouze k hostinci,kde potkal faráře a lazebníka.Když jim odvyprávěl příběhy,které zažili,rozhodli se přátelé
Don Q.,že ho musí dostat domů za každou cenu.Cestou za Don Q.potkali mladé děvče,
které plakalo u cesty.Dorotea,tak se jmenovala,jim vyprávěla,že je zde,aby zapomněla na zradu svého milého.Přemluvili Doroteu,aby se snimi vydala pro Don Q.
Dorotea,převlečená za princeznu Micomiconu,přišla žádat Don Q. o pomoc,neboť její
královaství ovládá zlý obr. Don Q. hned souhlasil.Vydali se tedy na cestu a na noc se ubytovali hospodě.Ovšem do téže hospody přijel i don Fernando,Dorotein milý.Jak radostné bylo jejich shledání.Farář seznámil dona Fernanda s úlohou,kterou má Dorotea
v jejich snaze dostat Don Q. domů.Ten souhlasil,aby svou roli dohrála,až do konce.
Po rvačce,která se strhla v hostinci,dali do na Quijota do klece.A dopravili ho domů.
A Don Quijote se nepřestával divit proč čaroděj zvolil takovýto způsob dopravy…

 

Román se stal inspirací pro mnohé umělce a filozofy z českých autorů:Dykovo Zmoudření Dona Quijota,Příběhy do Quijota od Jaromíra Johna

„Bohatý se od chudého liší tím,že mu scházejí větší částky.“ –Miguel de Cervantes

vojta20@seznam.cz

Hodnocení čtenářského deníku Cervantes Y Saavedra, Miguel de - Důmyslný Rytíř don Quijote de la Mancha

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  vojta20@seznam.cz
  17. červenec 2007
  11 052×
  688 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Cervantes Y Saavedra, Miguel de - Důmyslný Rytíř don Quijote de la Mancha