Dumas, Alexandre - Tři mušketýři

Ilustrace: Milada Mikulová
vydáno v Paříži, nakl. Nelson /Praha r. 1987, nakl. Albatros
Francouzský originál

Historický román se odehrává ve Francii v době panování Ludvíka XIII. Z malého města v Gaskoňsku posílá chudý šlechtic svého syna d´Artagnana do Paříže. Na cestu dostává nejen rady, ale i dopis pro pana de Tréville. Cestou je o dopis okraden. V Paříži se mu podaří navštívit pana de Tréville, který mu dá doporučující dopis pro ředitele vojenské akademie, aby se mohl stát mušketýrem.
Cestou z paláce se mu podaří urazit tři mušketýry - Athose, Porthose a Aramise. D´Artagnan si s mušketýry dohodne souboj. V té době byli souboje zakázány a tak když má dojít k prvnímu souboji, přicházejí vojáci z gardy kardinála Richeliuea D´Artagnan se postaví po bok mušketýrů a společně nad gardou zvítězí.
Král, který neměl rád kardinálovu gardu, pozval mušketýry, d´Artagnana a pana de Tréville do Louvru a tam je naoko káral, ale také za statečnost odměnil d´Artagnana hrstí pistolí. D´Artagnan se svým sluhou Planchetem se ubytovali u pana Bonacieuxe a jeho ženy Constance, která tam dělala služebnou a byla také důvěrnicí královny Anny Rakouské.
Jednoho dne za d´Artagnanem přišel pan Bonacieux prosit o pomoc. Constanc unesli kardinálovi lidé a chtějí aby prozradila královnino tajemství a stala se jejich špiónkou. D´Artagnan vysvobodí Constanc a dozví se od ní, že královně hrozí nebezpečí.
Královnu v Louvru tajně navštívil vévoda z Buckinghamu. Královna na důkaz své přízně mu věnovala na památku skříňku s diamantovými přívěsky, které dostala od krále. Kardinál se vše dozvěděl od svého špeha Rocheforta, který byl oním mužem co ukradl d´Artagnanovi dopis cestou do Paříže. Rochefort posílá svou intrikánskou přítelkyni mylady de Winter, aby ukradla dva přívěsky z dvanácti vévodovi.
Na radu kardinála si král přeje aby si královna vzala přívěsky na ples pořádaný na radnici. Constanc poprosí d´Artagnana, aby jel do Londýna a přivezl přívěsky zpět. S královniným dopisem a svými přáteli se vydává na nebezpečnou cestu. Cestou ho kvůli problémům opouští postupně i mušketýři, ale d´Artagnan i přesto přijede do Londýna. Vévoda zjistí, že dva přívěsky chybí a nechá zhotovit na rychlo kopie. Na poslední chvíli d´Artagna doručí přívěsky královně.
D´Artagnan od královny dostane prsten s diamantem. Má mít schůzku s Constanc, ale ta se nedostaví, protože je unesena Rochefortem. Vydává se hledat své přátele. Kniha končí vyprávěním Athose o jeho nešťastném manželství s krásnou dívkou, u níž objevil vypálenou lilii, kterou měli jen zlodějky. Po návratu do Paříže mušketýři shánějí výstroj a chystají se do války.

D´Artagnan je nebojácný a prchlivý mladík. Přeje si stát se mušketýrem a bojovat pro krále. Nesnáší urážky a vyvolává nechtěné konflikty. Zamiluje se do Constanc.
Mušketýři jsou čestní, dodržují dané slovo, jsou stateční, jsou šetrní a mají úctu k chudšímu lidu. A hlavně jsou věrni svým přátelům, svému povolání a svému králi.

Citace: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“
„Všechno je bída, samá bída“ - Athos
„Co jsou to dějiny?“ „Je to hřebík, na který zavěšuji své romány“ - Dumas

Jazyk: je z doby vlády Ludvíka XIII. Občas jsou použitá neznámá slova nebo přezdívky - např. Narcis - jinoch, který se zamiloval do vlastního obrazu.

Hodnocení čtenářského deníku Dumas, Alexandre - Tři mušketýři

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. červenec 2007
  10 490×
  520 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Dumas, Alexandre - Tři mušketýři

lol
Narcis