Edgar Allan Poe - Havran

Děj

Jedné zimní noci vzpomíná hlavní hrdina - básník na svou mrtvou milenku Lenoru, snaží se soustředit na čtení a v knize najít útěchu před chmurnými myšlenkami. O půlnoci uslyší zaklepání, za dveřmi nikdo není, a tak otevře okno, dovnitř vletí černý havran, básník se posadí proti němu a začne s ním rozmlouvat, v havranovi vidí jakéhosi proroka. Ptá se jej, zda nalezne klid, zda spatří ještě někdy svou milou, zda se sejdou byť po smrti, zda pomine jeho smutek a havran mu odpoví vždy stejně – nevermore (už víckrát ne, nikdy více). V rozčilení se havrana snaží odehnat, i když ví, že bolest, kterou si sám způsobil otázkami, poslat pryč stejně nemůže

Hlavní postavy

osamělý muž – je to sám básník, jenž se stylizuje do role nešťastného, zoufalého a nemocného milence, kterému zemřela jeho milá, zabývá se pouze sám sebou, hluboce prožívá svou osobní tragédii, lásku k ženě bere jako jedinou podstatnou hodnotu života, touží po útěše, uklidnění, smíření se s bolestí, ale jeho melancholický smutek bohužel nikdy nezmizí

havran – tajemný, jeho černá barva a nevábný zjev je symbolem děsu, hrůzy, smrti a nezvratnosti věcí, jeho opakované krákání nevermore zdůrazňuje atmosféru smutku, beznaděje a sebetrýzně

Kompozice

 • lyricko-epická báseň
 • chronologicky uspořádaná
 • byla napsána jako ukázka Poeho tvůrčí metody
 • rozdělena do 18 slok a 108 veršů
 • refrén – nevermore – na konci každé sloky
 • má za úkol navodit neklid a nešťastnost života
 • typické romantické prvky – kontrast snového x reálného světa, lásky x smrti

Jazyk

 • ich forma
 • střídají se monology (přemýšlení muže) a dialogy (rozhovor s havranem)
 • objevují se metafory a symboly (havran – smrt, milenec – reálný svět)
 • použití přechodníků (maje, rozjímaje)
 • psáno trochejem, libozvučnost
 • archaismy
 • řečnické otázky

Havran byl mnohokrát přeložen do češtiny, velmi známý je překlad V. Nezvala

Hodnocení čtenářského deníku Edgar Allan Poe - Havran

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. srpen 2017
  16 371×
  293 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Edgar Allan Poe - Havran