Edgar Allan Poe - Vraždy v ulici Morque

Romantismus:

 • literární směr a životní postoj, který se objevil ve všech evropských literaturách
 • vznikl na poč. 19. stol. v Anglii, velmi rychle se rozšířil do zbytku Evropy
 • vychází z revolučních ideálů – svoboda, rovnost, bratrství
 • základem je cit, individualita, duše, volnost a svoboda
 • ve středu pozornosti je nejčastěji jedinec, který se bouří proti celému světu, vzdoruje, touží po úniku do vlastního nitra, do přírody
 • poukazuje na protiklady mezi snem a skutečností – pocity odcizení a osamocení
 • obdiv k minulosti, lidové slovesnosti, k přírodě
 • objevuje se barvité líčení přírody a často také popisuje temná a tajuplná místa (hrady, hřbitovy, temné lesy, sklepení, katedrály)
 • velmi časté využití kontrastů

Hlavní hrdina je většinou odlišný, výjimečný, zvláštní, prožívá nešťastnou lásku, touží po pravé lásce, často rozbíjí manželské svazky, je často myšlenkově totožný s autorem, má podobný životní osud (autobiografičnost), nikdo mu nerozumí, cítí se být osamocený (individualismus), rozpor mezi snem a skutečností pro něj končí tragicky, bojuje za nadosobní ideály, často stojí na okraji společnosti (loupežník, poustevník)

Další představitelé: Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Walter Scott, George Gordon Byron

Edgar Allan Poe (1809-1849)

 • americký povídkář, básník a kritik
 • zemřela mu mladá manželka, pokusil se o sebevraždu, stal se alkoholikem
 • nakonec zemřel v nemocnici na následky rvačky
 • je považován za otce novodobých hororových příběhů a za předchůdce detektivní literatury
 • jako první vytvořil postavu detektiva amatéra, který řeší záhadné případy logickou úvahou (byl předlohou pro pozdějšího Sherlocka Holmese)
 • byl mistrem hrůzy, psal horory, které však nepramenily z existence nadpřirozených sil, ale byly výsledkem lidské zloby
 • při tvorbě preferoval racionální přístup k textu, nejprve si stanovil konečný efekt a teprve poté konstruoval děj

Další díla:

 • Básně – Lenora, Annabel-Lee
 • Povídky - Jáma a kyvadlo, Vraždy v ulici Morgue, Záhada Marie Rogetové, Odcizený dopis (tyto 3 s Dupinem), Předčasný pohřeb

Lze jej zařadit také do dekadence.

Umělecký směr (spíše životní pocit) vycházející z romantismu, vychází z pocitu marnosti, prázdnoty, nudy, zklamání a beznaděje. V literatuře se projevuje pesimistickými náladami, morbiditou, mysticismem, erotickou přesyceností. Dekadenti žili obvykle velmi bohémským životem, oddávali se alkoholu, drogám atp. (což odpovídá Poeovi).

Autoři – Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Oscar Wilde

A bývá řazen i do symbolismu.

Umělecký směr, jež se místo zobrazování reálného snažil o zobrazení myšlenek a pocitů pomocí symbolů. Atribury – imaginace, obrazotvornost, metafora, podobenství. Autor – Gustave Moreau

Vraždy v ulici Morque

V povídce se poprvé objevil C. August Dupin, který se stal později předlohou pro Sherlocka Holmese – detektiv, amatér, intelektuál, který logickou analýzou vyšetřuje kriminální činy (Arthur Conan Doyle). Další povídky v knize kromě Vraždy z ulice Morque – Záhada Marie Rogetové, Odcizený dopis, Vrah jsi ty!, Zlatý brouk

V úvodu povídky nás vypravěč seznamuje s rozdílem mezi analytikou a pouhým důvtipem. Dále vypráví, jak se seznámil s Dupinem, který je ze vznešené rodiny, ale z nějakých důvodů upadl do bídy. Začnou spolu bydlet na předměstí Paříže v St. Germain. Jednoho dne se z novin dozví o podivuhodných vraždách v ulici Morque, kde byla brutálně zavražděna paní L´Espanyová společně s její dcerou. Policejní detektivové jsou bezradní, jelikož mrtvoly byly nalezené v bytě, dveře byly zamknuté, okna byla přibita hřebíky. Dupin využívá svých známostí a jde si s vypravěčem prohlédnout místo činu. Zjišťuje, že otlaky na mrtvé ženě jsou příliš velké, v jejích rukou nachází trs orangutaní srsti a zjišťuje, že hřebíky na okně nemají význam, jelikož okno je na pružině. Dupin dává inzerát do novin o nalezeném orangutanovi, ozve se mladý námořník, kterého Dupin vyslechne. Zjistí, že si orangutana přivezl z ostrova a chtěl jej v Paříži prodat. Bohužel mu však utekl i s břitvou a vyskočil do domu na ulici Morque. Dupin dokázal námořníkovu nevinu, předal informace policii a nalezený orangutan byl umístěn do pařížské ZOO.

Hlavní postavy

C. August Dupin – Mladý muž, detektiv amatér, stal se předlohou pro postavu Sherlocka Holmese. Pochází z velmi vzdělané a vysoce postavené rodiny, z neuvedených důvodu však o své postavení příjde a upadne do nesnází. Má skvělé analytické schopnosti, je velmi inteligentní, má rád noční toulání ulicemi, rád čte, pohrdá policií a jejími schopnostmi.

Vypravěč – Není známo jeho jméno, sám nedokáže záhadu rozluštit, obdivuje skvělé schopnosti Dupina.

L´Espanayová (Dcera i Matka) – obyvatelky třetího patra domu v ulici Morque, dcera nalezena nacpaná v komíně, matka s useknutou hlavou vyhozená z okna – nalezena na dvoře. Příliš o nich nevíme.

Kompozice

 • Chronologická časová posloupnost.
 • Odehrává se v Paříži během několika málo dní.
 • Není členěna do kapitol, pouze na začátku je jakási předmluva (rozdíl mezi důvtipem a analytikou).
 • Obsahuje úryvky z novin, obsahující výpovědi svědků a dosud známé informace.
 • Jde o popis první zápletky, která se dnes označuje jako záhada uzavřené místnosti nebo záhada zamčeného pokoje. V povídce je použit motiv bezmocné policie, která z neschopnosti nebo lhostejnosti přehlíží stopy nebo vyvozuje mylné dedukce.

Jazyk

 • spisovný, inteligentní
 • obsahuje latinská slova či slovní spojení, jejíž vysvětlivky jsou uvedeny v poznámkách pod čarou
 • mnoho přímé řeči, mluví především Dupin

Hodnocení čtenářského deníku Edgar Allan Poe - Vraždy v ulici Morque

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. srpen 2017
  11 053×
  813 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Edgar Allan Poe - Vraždy v ulici Morque