Francoise Giroudová, Jenny Marxová-žena ďáblova

Napsala:Francoise Giroudová

Přeložila: Lenka Kavanová z francouzského originálu vydaného v Paříži roku 1988

Vydalo: nakladatelství JOTA v roce 1996

Kniha ve dvanácti kapitolách popisuje život Karla Marxe, tak jak ho lidé neznají.Jméno Karel Marx se většině z nás vybaví ve spojitosti s knihami Komunistický manifest, Kapitál, Postavení dělnické třídy v Anglii a s ostrými kritikami hegelovců.Byl představitelem vědeckého socialismu.Vědeckého socialismu – nejtragičtějšího podvodu 20.století.Za 74 let praxe a uplatňování tohoto učení nebylo dosaženo ani jednoho z jeho cílů a těm, kdo trpěli, nepřineslo ani blahobyt, ani důstojnost, ani svobodu. Autorka v první kapitole popisuje Marxe jako staršího elegantního urostlého muže se šedými vousy, který se léčí v Monte Carlu.Je mu 63 let a po smrti své ženy Jenny rychle chřadne a umírá.V březnu 1883 se na hřbitově Highate navždy připojí ke své ženě a na pohřeb vůdce světového proletariátu nepřijde více než 20 osob.Marx je příkladem posmrtné slávy.

Kniha popisuje manželství mezi Jenny von Westphalen a Karlem Marxem, které trvalo 38 let, vysvětluje roli a postavení Marxova přítele Bedřicha Engelse.Dovídáme se, že život Karla Marxe byl celoživotní hon intelektuála za penězma.Soucit mu byl obecně cizí a nikdy nevstoupil do dělnické domácnosti.

Karel se seznámil s aristokratickou rodinou von Westphalen ve dvanácti letech, kdy se přátelil s Edgarem von Westphalen.Chodil často do této rodiny a byl svědkem intelektuálních sešlostí, přátelil se i s Jenny, které bylo 17 let, byla velmi krásná a obdivována mladými dobře postavenými muži Trevíru.

V 17 letech je Marx poslán na studia práv do Bonnu.Je velmi sebevědomý a otec v něm vidí všechny své sny, kterých sám nikdy nedosáhl.V Bonnu však jeho studia provázejí divoké pitky a ženy.Po necelém roce se vrací domů do Trevíru a je zcela okouzlen Jenny.Jenny v něm nachází také zalíbení a touží být jeho ženou.Marx však nemá žádné postavení a pevnou existenci, rodina von Westphalen předpokladá, že budoucí manžel jejich krásné a talentované dcery bude bohatý aristokrat.Jenny se nechává unést intelektem Karla Marxe( Maura).Marx odjíždí studovat filozofii do Berlína a zde je již pracovitější.Vztah mezi Jenny a Karlem pokračuje jen písemnou formou a je pro Jenny velmi trýznivý.

V dubnu 1841 složil Marx doktorát z filozofie.Ve 24 letech se stává redaktorem novin Rheinische Zeitung a již veřejně, i přes velký odpor rodiny, žádá o Jenninu ruku.Marx je bez peněz a Jenny kromě rodinného stříbra nedostává žádné věno.Celý další život Karla a Jenny je velmi proměnlivý.Jenny Marxe zbožňuje, ale je nucena snášet období bídy a chudoby, častá stěhování.Jenny je vždy první čtenářkou jeho rukopisů a jeho nečitelné práce přepisuje celý život.V době prvního těhotenství Jenny odjíždějí Marxovi do Paříže a Marx se zde stává spoluředitelem při tvorbě Francouzsko – německé ročenky.V Paříži se Marx spřátelí s Heinrichem Heinem, setkává se s francouzským socialistou Proudhonem, vídá se často se skvělým řečníkem Bakuninem.Marx se pohybuje v prostředí intelektuálních hádek, tabáku a vína.Jenny Marxová je v Paříži velmi šťastná.Brzy se jí narodí první dítě, holčička Jennychem.Jenny však péči o novorozeně nezvládá a s téměř polomrtvým dítětem se rychle vrací do Trevíru ke své matce paní von Westphalen, která se energicky ujme své vnučky a vypiplá ji.Jenny si s Marxem píše.Marx se v této době seznámil v Paříži s mužem, který ho bude provázet a pomáhat mu celý život.Je to Bedřich Engels.

Po návratu Jenny do Paříže v lednu 1845 je Marx za své kritické projevy a vybízení k revoluci v Prusku vyhoštěn z Paříže.Marx odjíždí do Belgie a Jenny v Paříži vyřizuje praktické existenční věci.Později se setkávají v Bruselu a Jenny je pochopitelně opět těhotná.Další holčička Laura se narodí v září 1845.Marxovi se ocitají opět v situaci, že někdy skutečně nevědí, co budou jíst.Pomáhá jim Engels a tři roky přežívají díky darům a půjčkám.Marx prosí svou matku o finance, ale marně.Jenny pomáhá Helena Demuthová (Lenchen), bývalá pokojská paní von Westphalen.Stará se ve svých dvaceti letech o domácnost Marxových a je absolutně oddaná rodině a géniovi.Později se dovídáme, že je to vlastně černá skvrna na Marxově tváři, kterou se snažili mnozí životopisci Marxova života popírat.Lenchen se o několik let později narodil syn Frederick.K otcovství se přihlásil Engels, ale skutečností je, že otcem byl Marx.Toto nevyřčené tajemství zná i Jenny, ale obdiv a oddanost k Marxovi ji nikdy nedovolila si stěžovat na bídu a nevěru manžela.Ve velmi nejistých a strádajících poměrech vždy následuje svého muže, prodává rodinné stříbro a rodí celkem pět dětí svému bohémskému muži, který není stvořen pro zodpovědný život. Vzhledem ke špatným podmínkám dvě děti umírají již v ranném věku.V největších životních krizích pomůže dědictví po rodičích nebo příbuzných, Engels posílá Marxovi pravidelné apanáže.Zarážející je, že v době hojnosti žili Marxovi velmi společenským a rozhazovačným způsobem.

Do popisu života rodiny Marxových jsou začleněna období, kdy Marx psal Kapitál a Komunistický manifest, spolu s Engelsem.Řeší se zde i vztah Jenny k Engelsovi, která ho vnímala jako soka, se kterým se musela o Karla dělit.Neměla Engelse ráda, ale trpěla ho, protože věděla, že bez něho nemůže Marx existovat.

V závěru knihy je popisován život Marxových dcer.Kniha končí líčením života starého manželského páru.Jenny umírá na rakovinu jater ve velkých bolestech.Marx se v posledních týdnech jejího života stará o ni jako o malé dítě.V prosinci 1881 ve věku 67 let umírá se slovy“Už nemám sílu“.Marx je ztracen, má těžkou bronchitidu a lékař mu nedovolí jít na pohřeb.Marx umírá o dva roky později s nádorem na plicích.Marxovy dcery Laura,Tussy a přítel Bedřich Engels později pochovávají vedle Jenny a Karla i Lenchen, která je nerozlučně provázela celý život.

Engels před svou smrtí na výčitky jedné z Marxových dcer, píše na tabulku, že Frederick je synem Marxe.Dvě dcery Marxových ukončily život sebevraždou.

Iluze, že učení vědeckého socialismu poskytne zákony, které odstraní bídu a utrpení, zůstane nejtragičtějším podvodem století.Jenny von Westphalen, ztělesnění lásky a víry, byla jeho první a dobrovolnou obětí.

 

Hodnocení čtenářského deníku Francoise Giroudová, Jenny Marxová-žena ďáblova

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. prosinec 2007
  3 034×
  1009 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Francoise Giroudová, Jenny Marxová-žena ďáblova