Graves, Robert - Já, Claudius

Kniha začíná dětstvím římského císaře Tiberia Claudia. Na začátku se dozvíme, jaká proroctví prorokovaly věštkyně řadě ceasarů i Claudiovi samotnému. Jeho otec zemřel, když byl ještě docela malý. Dozvídáme se o jeho bratrovi, Germanicovi, Livii, jeho „bábě“, jejím manželovi Augustovi a všech postavách, kolem kterých se děj celé knihy víceméně točí. Jsme též zataženi do intrik, kterými v Římě vládla Augustova babička Livie. Mj. i do způsobu likvidace jejích politických odpůrců, někdy jedem, někdy se situace vyřešila sama. Postupně se dostáváme ke smrti Claudiova otce. Autor píše knihu, jako by ji psal sám Claudius. Popisuje Claudiovo dětství, ve kterém jej skoro nikdo z jeho vlastní rodiny, kvůli fyzickému handicapu, neměl v lásce. Zkoumáme jeho pobyt v chlapecké škole, jeho učitele, přátele, např. Postuma. Jeho první učitelé zde jej vedou ke spisování dějin, ve kterém nalezl mladý Claudius zalíbení. Dozvídáme se o císaři Tiberiovi, který byl tehdy ve vyhnanství, nicméně později měl sehrát důležitou roli v životě celého Říma. V knize je i zmínka o první Claudiově lásce, Camille.Tato dívka, k velkému Claudiově smutku, ve jejich svatební den otrávena. Hned poté mu jeho babička Livia domluvila svatbu s její chráněnkyní Urgulanillou. Claudius se setkává se známými historiky té doby, Polliem a Sulpiciem. Claudiovi byla přidělena první veřejná funkce, řízení kněžské jídelny. Kniha je proložena i popisem gladiátorských zápasů, popisem postupu kariéry jeho přátel (Germanicus) nebo vyhnanstvím přítele Postuma. Dostaneme se i k popisu válečných tažení Říma proti Germánům. Umírá císař Augustus, na trůn nastupuje Tiberius. V této souvislosti docházelo v římských provinciích (v Germánii) ke vzpourám. Mezitím Claudius v ústraní prožívá spokojený život. Jeho bratr Germanicus dobýval v Germánii jedno vítězství za druhým. Byl ovšem otráven svým vlastním synem, Caligulou. Mezitím vším se Claudius znovu oženil. Na Římském dvoře dochází k znepřátelení Livie a Tiberia, který čím dál tím více vládne sám. Babička Livie se Claudiovi svěří se svým tajemstvím a „spřátelí“ ho s Caligulou. Livie poté umírá. Poslední léta své vlády strávil císař Tiberius na Capri, kde byl Caligulovým pobočníkem Macronem zavražděn. Stejný osud stihl později i Macrona, rukou Caligulovou. A stejně tak i Caligulovu sestru, která mu byla nejbližší důvěrnicí. Následující léta probíhala ve znamení Caligulova šíleného chování, které mj. vyčerpávalo i státní pokladnu, do které se snažil získat peníze jakýmkoliv způsobem. Nechal se také prohlásit za boha. Nakonec byl , v připraveném spiknutí, zavražděn a na císařem se stal právě Claudius. A to z toho důvodu, aby byla uklidněna Caligulova Germánská garda.

Hodnocení čtenářského deníku Graves, Robert - Já, Claudius

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. červenec 2007
  4 235×
  404 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Graves, Robert - Já, Claudius