Graves, Robert - Já, Claudius

Robert Graves byl jedním z nejvšestrannějších anglických spisovatelů dvacátého století. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje básňe, prozy, biografie, překlady a adaptace. Během svého života napsal asi 140 knih ( z toho 55 sbírek básní ). V roce 1968 dostal od anglické královny zlatou medaili za poezii ( Queen`s Gold Medal of poetry ). Působil jako univerzitní profesor anglické literatury, dějin a teorie básnictví na mnoha univerzitách ve Velké Británii. V celém svém díle se obracel ke světovým dějinám a hlavně k antickému starověku. Svých rozsáhlých znalostí antiky využil hlavně při tvorbě historických proz, mezi nimiž je i jeho nejproslulejší román Já, Claudius.

Já, Claudius

Hlavní postavy :

Claudius : - kulhavý, koktavý a nedoslýchavý vnuk císaře Augusta
- všichni ho odstrkují a on někdy až záměrně zveličuje své vady
- jako jediný z rodu netouží po vládě a majetku
Augustus : - potomek Julia Caesara
- ve skutečnosti za něho vládne jeho žena Livie
Livia : - Claudiova babička
- zcela ovládá svého manžela ( císaře Augusta ) i celý rod
- nemá žádné morální hodnoty, z každé situace se snaží vytěžit něco ve svůj prospěch
Tiberius : - Claudiův strýc
- jeden z nejkrutějších císařů, postupně vyvraždil skoro celý svůj
rod
Caligula : - Claudiův synovec
- šílenec, který se dostal k moci tím, že zavraždil Tiberia

V této knize autor neobyčejně zasvěceně popisuje morální rozvrácenost nejvyšších vrstev římské společnosti v první polovině prvního století našeho letopočtu. Kniha je psána formou vymyšlené autobiografie 4. římského císaře Claudia, jehož životní osud byl údajně naplněním jednoho proroctví.
Claudius se narodil v roce 10 před naším letopočtem. Brzy po svém narození prodělal celou řadu nemocí, takže ohluchl na jedno ucho, koktal a měl jednu nohu kratší. Kvůli těmto tělesným vadám byl již od dětství ponižován a odstrkován. Ale on, protože netoužil po majetku ani po moci, tyto své nedostatky
záměrně celá léta zveličoval a předstíral hlupáka. Díky tomu se Claudius , všemi odstrkovaný a opovrhovaný, nestal obětí intrik své babičky Livie, přežil krutovládu strýce Tiberia, i panování šíleného synovce Caliguly a nakonec se v roce 42 našeho letopočtu stal císařem.
Protože Claudius byl historikem a studoval literaturu té doby, je celé kniha napsána takzvaným " poctivým " řeckým způsobem a to jí podle mého názoru činní velmi zdlouhavou.

Hodnocení čtenářského deníku Graves, Robert - Já, Claudius

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. prosinec 2007
  4 097×
  346 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Graves, Robert - Já, Claudius