Hemingway, Ernest - Stařec a moře

Ernest Hemingway (1899-1961) je představitelem ztracené generace, americký spisovatel a publicista. V roce 1954 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Dokončil středoškolské vzdělání, ale studia ho příliš nebavila. Roku 1917 odchází jako dobrovolník Červeného kříže na italskou frontu, utrpěl těžké zranění nohy a strávil několik měsíců v nemocnici v Miláně. Po válce působí jako novinář a cestovatel, příběhy z cest v dílech, např. Zelené pahorky africké –lovecké zážitky z Afriky. V letech 1936-1939 se aktivně zúčastnil občanské války ve Španělsku, v období 2. světové války působil jako reportér na Kubě, v Číně a Normandii. Poslední roky života dožil na Kubě, trpěl psychickou poruchou a nakonec spáchal sebevraždu. Dílo: povídky Muži bez žen, Vítěz nezíská nic, romány Fiesta, Sbohem, Armádo!, Komu zvoní hrana, novely Stařec a moře, Odpolední smrt, drama Pátá kolona.

Děj se odehrává na moři a v kubánské rybářské vesnici.
Starý rybář Santiago už přes osmdesát dní neulovil žádnou rybu. Dříve mu pomáhal také chlapec Manolin, rodiče mu ale přikázali jít k jinému člunu. Aspoň starci nosí jeho věci do chatrče. Za vidinou lepšího úlovku se Santiago jednoho dne vydává dále na moře. Ten den mu skutečně zabere ryba, která je ovšem tak veliká, že jej vezme do vleku, a rybáři nezbývá nic jiného než čekat, až se unaví a pak se pokusit ji zabít. Během dalších dvou dnů jej ryba táhne dále do oceánu a stařec zjišťuje, co vše mu chybí. Slábne, ale svůj boj nevzdává. Třetího dne se mu podaří ji po vysilujícím boji zabít. Přiváže rybu ke člunu a vesluje směrem k domovu. Po cestě ho však napadne několik žraloků, kteří rybu zcela zničí, a tak stařec doplouvá pouze s ohromnou kostrou, naprosto vyčerpán. Získává si obdiv ostatních, chlapec je šťastný, že se vrátil.

Santiago je vytrvalý, odhodlaný bojovat až do konce, má velice silnou vůli. Řídí se heslem: Člověka lze zabít, ale ne porazit.

Hemingway zobrazil zápas člověka s přírodou, vyzdvihoval hlavně lidskou statečnost a houževnatost. Popsal jak lidskou osamělost- starce na moři, tak jeho vztah k chlapci a ostatním rybářům. Kniha má velký podtext, je metaforou života. Úspěchem se nestává ulovení ryby, ale boj s ní- neustálé lidské snažení, které nás celým životem provází. Jde také o metaforu boje dobra a zla- rybář Santiago představuje kladnou postavu, zatímco žraloci, kteří rybu zničí, jsou symbolem zla.
Vypravování je v er formě, časté jsou starcovy monology.

Novela se mi velmi líbila, je napsána poutavě, čtenář se může vcítit do děje a prožívat příběh spolu se Santiagem. Hemingway vystihl boj člověka s přírodou a zdůraznil právě onu Santiagovu houževnatost a vytrvalost, která by neměla chybět žádnému člověku.

Hodnocení čtenářského deníku Hemingway, Ernest - Stařec a moře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červenec 2007
  4 618×
  431 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Hemingway, Ernest - Stařec a moře