Machar, Josef Svatopluk - Tristium Vindobona

Tento ovidiovský žalozpěv byl vydán v r.1893 Machar ho vytvořil ve Vídni,v „dobrovolném vyhnanství“,kde působil do I.světové války.
Vřelý vztah k vlasti vyjadřoval skromným a neokázalým způsobem.Podstatnou roli však sehrála neúprosná kritika,vyjadřovaná ironií,sarkasmem a často satirickou nadsázkou.Básníkův jazyk je věcný,střízlivý a realistický.

Básník vystihuje dobu,kdy národ čeká mnoho osudových zkoušek.Machar ironizuje lpění českých politiků na starých pergamenech a historických právech Koruny české,místo aby zdůraznily pravého ducha národa.

Ty staré pergameny,
jež ožraly kdes myši,
a přísahy
ty nedodržené –
ó třikrát běda ti,
ty bědný národe,
nemáš-li důvod vyšší
pro svoje prostuláty!

(Ty staré pergameny....)

Falešně na něj působí příběhy o nepříznivé minulosti a světlé budoucnosti a přebytečný optimismus a plané naděje uspávají potřebu národa neustále bojovat o svá práva.

Jsou u nás věštci,kteří prorokují,
že přijde velká doba vykoupení,
po bouřích,temnu že zas svitne slunce,
nad naší zemí vzplane duha míru,
a že to u nás bude oplývati
mlékem a medem ....
(...)
Naděje plané,snění pohádkové!...
A běda nám,ta svitne-li nám doba!...

Básníkův posměch také stíhá „drobečkovou českou politiku“,nesmyslné a bezvýznamné debaty poslanců před poloprázdnými lavicemi říšské rady. (báseň V parlamentě)

S respektem i nostalgií se dílo vrací i k odkazu Velké revoluce francouzské.Machara děsí Evropa,jež „postavila k ochraně míru,pro štěstí národů-les bajonetů“.

Evropo,Evropo,
hleď,jak as děsíš
nějakou duši
naivní,prostou
na kterés hvězdě tam
v modravé výši!

Ta prostá duše
netuší,neví
žes postavila
k ochraně míru,
pro štěstí národů –
les bajonetů!
V epilogu vybízí k soustředění sil pro lásku k otčině,po které se mu stýská.Vyznává svou lásku k rodné zemi a vyzdvihuje ji.

Sbírka Tristium Vindobona mě zaujala svou náplní a poselstvím národu a upřímná kritikou tehdejší doby.Asi nejvíc ze všech básní mě zaujala báseň Evropa .

(J.S.Machar,Čtyři knihy sonetů a jiné básně,vydalo:Stát.nakladatelství krásné literatury,v Praze 1959)

Hodnocení čtenářského deníku Machar, Josef Svatopluk - Tristium Vindobona

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. červenec 2007
  4 836×
  321 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Machar, Josef Svatopluk - Tristium Vindobona