Majerová, Marie - Havířská Balada

Román Havířská baklada je volným pokračováním prózy Siréna. Odehrává se od velké hornické stávky roku 1900 až po světovou hospodářskou krizi roku 1929 – 1933.
Vypravuje o osudu Rudly nejmladším ze synů staré Hudcovky, který na počátku století prchá před vojensko službou do Německa. Dostává se do Elsnice, kde se ubytuje v hostinci u Jelínkových. Zde žije pod falešným jménem Jan Zvonař , jelikož je jeho jméno na černé listině. Zanedlouho za ním přijíždí jeho dívka Milka a prožívají zde několik let štěstí. Ruda si výborně rozumí se svým parťákem Milfaitem, který je také horníkem.
První problémy nastávají, když má být odtržen od Milfaita a přeřazen na jinou práci. Milfait se brání a za trest jsou propuštěni oba. Dlouhou dobu nemohou najít uplatnění, tak Milfait odchází do Vestfálska. Brzy se stěhují i Hudcovi, jelikož zde jsou větší výdělky.
Náhle však vypukne válka, která obrací vše naruby. Rudla je odveden. Bojů se však dlouho neúčastní a vrací se ke své rodině, neboť doly potřebují nutně rolníky. Výdělky jsou ale tak malé, že nestačí na uživení tak početné rodiny. Do života rodiny však krutě zasáhne důlní neštěstí. V zasypaných štolách zahyne Hudcův nejstarší syn, kterému je pouze 14 let. Po ukončení války se Hudec rozhodne pro návrat do vlasti. Spolu se svými syny dostává práci práci v dole u Rakovníka. Důl je však brzy vyrubán a horníci zůstávají bez práce. Hudec se snaží živit alespoň jako podomní obchodník prodejem knoflíků a jiných drobností, ale i zde ztroskotává a končí jako žebrák. Jeho synové dospěli a založili vlastní rodiny.
Zajímavostí díla je, že první část vypravuje sám Rudla Hudec, druhou autorka a třetí část Hudcova žena Milka, jež stále svého muže miluje a líčí osud rodiny Milfaitovým, kteří je po dvaceti letech přijíždí navštívit, jelikož se usadili v Anglii.
Román se řadí k dílům takzvaného socialistického režimu. Postava Rudly Hudce vyzařuje jako typ poctivého dělníka, který stále pracuje i když je ničen nynější dobou a společností. Zároveň však vzdáva hold lásce, protože pomáhá překonat i ty nejtěžší okamžiky v lidském životě.

Marie Majerová

Narozena 1.2.1882 Úvaly u Prahy
Zemřela 16.1.1967 Praha

Pocházela z chudé rodiny, poté služebná v Budapešti, písařka v Praze. Dosáhla nevšedního vzdělání vlastní pílí. Zapojovala se do mládežnického dělnického hnutí. Sblížila se s písaři kolem S.K. Neumana. Členka soc. dem. Od roku 1921 v KSČ. Redaktorka Rudého Práva. Za okupace nesměla publikovat. Velká část děl věnovaná dětem ( Robinsonka, Zázračná hodinka, Nespokojený králíček, Čarovný svět, Zlatý pramen, Veselá kniha zvířátek, Veselé pohádky z celého světa ). Dále také romány ( Přehrada, Siréna, Havířská balada ). Povídky
( Cesta blesku, Dívky tepané ze stříbra ). Reportáže ( Zpívající Čína, Ševcovská polka, 10000 km nad Sovětským svazem ). Významné také byly překlady z francouštiny a ruštiny.

Hodnocení čtenářského deníku Majerová, Marie - Havířská Balada

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. březen 2008
  4 624×
  448 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Majerová, Marie - Havířská Balada