Moliére - Tartuffe

Komedie Tartuffe je divadelní hra o pěti jednáních, jejíž děj se odehrává v Paříži v domě měšťana Orgona.
Svatoušek Tartuffe si svou ctností a svým chováním získá Orgonovu přízeň, která je tak velká, že Tartuffe smí žít v Orgonově domě jako jeho přítel. Jeho přítomnost se však nelíbí všem jeho obyvatelům. Tartuffe totiž pořád někoho napomíná a nic pro něj není dost dobré. Jediní, kdo se ho zastávají je Orgon a jeho matka. Ta ale nevydrží neustálé pomlouvání svého oblíbence a z domu odejde.
Orgon se s Tartuffem spřátelí natolik, že ač již slíbil ruku své dcery Mariany Valerovi, chce si to rozmyslet a dát ji Tartuffovi. Mariana ale Tartuffa odmítne a začne se dohadovat s otcem. Nedokáže mu však dlouho odporovat, a proto jí přijde na pomoc její komorná Dorina, která vždy řekne na rovinu to, co si myslí. Snaží se Orgona přesvědčit a začne se s ním hádat: 145
Její plán však nevyjde a Orgon stále trvá na svém. Proto si Dorina vymyslí spolu s Orgonovým synem Damisem malou lest. Oba dva si všimli, že se Tartuffovi líbí paní domu-Orgonova žena Elmíra. Dohodnou jim tedy schůzku, při které se má Elmíra pokusit přesvědčit Tartuffa, aby se vzdal dobrovolně Mariany. Když jsou oba sami začne Tartuffe vylévat Elmíře své city. Netuší ale, že se v místnosti schovává Damis. Ten, když už je vše téměř dojednáno vyskočí ze skrýše a vyhrožuje, že vše poví Orgonovi. Elmíra se ho snaží zastavit, ale v tom se objeví Orgon a Damis mu vše řekne.
Orgon nechce věřit, že by tak zbožný člověk mohl svádět jeho ženu, a zeptá se Tartuffa, jestli je to pravda. On nic nezapírá a sám si žádá trest:171
Poté se Orgon rozčílí na svého syna a vyžene jej z domu. Tartuffe se ho zastane a tím si získá znovu Orgonovu přízeň. Damis ale musí stejně odejít. Orgon se v tom rozčilení rozhodne podstoupit všechno své jmění Tartuffovi. Sepíše smlouvu, kde se vzdává svého majetku v jeho prospěch.
Potom jde za svou rodinou a znovu probírají Tartuffovo nařčení. Nevěří ani vlastní ženě, že to je skutečně pravda, a proto ho Elmíra přemluví, aby se při její další schůzce s Tartuffem schoval pod stolem a mohl tak vše vyslechnout. Elmíra předstírá lásku k Tartuffovi takže se brzy znovu prozradí. Potom ho požádá, aby se šel podívat ven, zda-li je někdo nemůže slyšet.(str188)
Po těchto slovech to již Orgon nemůže vydržet, je rozčilením bez sebe a když se pak Tartuffe vrátí, vyrazí zpod stolu a chce ho vyhnat z domu. Tartuffe ale neváhá a připomene Orgonovi, že dům teď patří jemu a že bude muset odejít on. To by ale až tak nevadilo. Nejvíce Orgona trápí jistá kazeta s dokumenty, kterou si u něj schoval jeho přítel, když ho jako vzbouřence stíhal král. Teď ji měl Tartuffe. Orgon mu ji dal, protože se nechal přesvědčit, že to bude pro něj i pro jeho rodinu bezpečnější. Tartuffe teď mohl prozradit jeho tajemství králi, a to by pro Orgona nevěstilo nic dobrého.
Další den přijde soudní vykonavatel, který oznámí Orgonovi, že do dvou dnů se musí vystěhovat. A aby toho nebylo málo, stane se to, co Orgon s hrůzou očekával. Tartuffe odevzdal jeho skříňku králi. Od Valéra se dozví, že už přichází Tartuffe se stráží a jdou si pro něj. Ale i přes to nestihne utéct.
Ještě se pohádá s Tartuffem. Který, když už ho nechce dál poslouchat, připomene královskému zmocněnci jeho povinnost. On neotálí a zatkne divějícího se Tartuffa, otočí se k Orgonovi a říká: str.203
Hra končí tím, že Orgon svolí k sňatku Mariany a Valéra a jde poděkovat králi za jeho šlechetnost.
145-1. Dorina 171-1. Tartuffe 188- 1. Elmíra 203- zmocněnec Orgonovi

Hodnocení čtenářského deníku Moliére - Tartuffe

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. leden 2008
  10 361×
  617 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Moliére - Tartuffe