Mrštíkové, Alois a Vilém - Maryša

-premiéra hry v Národním Divadle
-sociální kritickorealistické venkovské drama, odehrávající se koncem 19. st. na Moravě
-psáno v dialektu regionu, v němž se tragédie odehrála
-zobrazuje: sociální rozdíly, úlohu peněz a sílu předsudků v tehdejším životě
-podle vzoru antické tragédie:expozice, kolize, peripetie, krize, katastrofa

Drama Maryša vznikalo v době, kdy satirické komedie z českého maloměsta vystřídala sociální dramata.
Námět Maryši není nový,byl už často, jak u nás tak ve světě zpracován.
Pozornost autorů je soustředěna k průzkumu duševního života soudobých lidí.Jeden z tvůrců hry prohlásil, že jejich záměrem bylo ukázat rozklad rodiny založené na penězích.

Bratři Mrštíkové během studia této hry zdůraznovali, že se inspirovali skutečnými událostmi a pravdivost jejich záběru jim nikdo nezpochybňoval. Drama Maryša je skutečným, ničím nefalšovaným obrazem tehdejšího venkovského lidu. Pouze závěr dramatu, vražda vnuceného nemilovaného druha, byl jev vyjímečný. Životní tragédie mužů a žen, donucených k společnému životu, končívaly nejčastěji rezignací a tu a tam i sebevraždou.

OBSAH DRAMATU:

Maryša nade všechno miluje svého milého Francka, ale osud jim v jejich vzájemné
lásce nepřeje.Ještě před jeho odchodem na vojnu, Maryšin otec totiž obětoval svou dceru svojí lakotě a prodal ji jako neživý předmět mlynáři Vávrovi, agresivnímu a sobeckému člověku, vdovci s třemi dětmi. Po marném odporu se Maryša podrobí nátlaku svého otce Lízala, vzdá se chudého Francka a provdá se.Toto manželství uzavřené pouze pro peníze a majetek však bylo již předem předurčeno k zániku.Po návratu Francka z vojny je Maryša již dva roky vdaná.Ten ji přesto vybízí, aby s ním odešla do Brna, kde by oba našli obživu v továrně.Radí jí k rozhodnému rozchodu nejen s mužem, ale i celou vesnicí.Maryša však není schopna opustit
svého muže, protože trpí vedle překážek navíc staletými předsudky o nerozlučitelnosti manželství.
Její nenáviděný muž, jehož pokládá za původce svého neštěstí, se po čase pokusí jejího milovaného zabít.A v tom se v Maryše, jež miluje Francka nade všechno a je ochotna za něj položit i svůj vlastní život, vzbouří její nenávist, zlost, nepřátelství a ovládne ji jediná myšlenka, zachránit svého milence.Nesejde jí jak, vždyť nemá co ztratit a tak se rozhodne svého muže otrávit.

Maryša byla vlastně ženou bojující ve stresové situaci za své štěstí.Toužila po opravdové lásce a právě ta jí nedovolila žít rezignovaně, přesto však neměla sílu vzepřít se svým rodičům ani opustit svého muže.Nedokázala odejít od manžela, který ji bil, protože měla předsudek o nerozlučitelnosti manželství. Proti této determinaci však bojovala.
Také Francek vede svým způsobem odboj se světem, do něhož se narodil.
ZÁVĚR:
Maryša má být takovou výzvou k čtenáři, výzvou k zápasu proti světu, který nadřazuje peníze nad štěstí člověka, vybídnutí žen, aby se bouřily proti různým zděděným omezením a předsudkům, odpor vůči každému, kdo by chtěl manipulovat s člověkem.V díle moravských autorů je hluboce uložen hněv proti všemu, co znemožňuje svobodný rozvoj člověka, i touha po jeho štěstí.

Hodnocení čtenářského deníku Mrštíkové, Alois a Vilém - Maryša

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. leden 2008
  4 849×
  477 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Mrštíkové, Alois a Vilém - Maryša