Mrštíkové, Alois a Vilém - Maryša

Maryša nade všechno miluje svého milého Francka, ale osud jim v jejich vzájemné
lásce nepřeje.Ještě před jeho odchodem na vojnu, Maryšin otec totiž obětoval svou dceru svojí lakotě a prodal ji jako neživý předmět mlynáři Vávrovi, agresivnímu a sobeckému člověku, vdovci s třemi dětmi. Po marném odporu se Maryša podrobí nátlaku svého otce Lízala, vzdá se chudého Francka a provdá se.Toto manželství uzavřené pouze pro peníze a majetek však bylo již předem předurčeno k zániku.Po návratu Francka z vojny je Maryša již dva roky vdaná.Ten ji přesto vybízí, aby s ním odešla do Brna, kde by oba našli obživu v továrně.Radí jí k rozhodnému rozchodu nejen s mužem, ale i celou vesnicí.Maryša však není schopna opustit svého muže, protože trpí vedle překážek navíc staletými předsudky o nerozlučitelnosti manželství. Její nenáviděný muž, jehož pokládá za původce svého neštěstí, se po čase pokusí jejího milovaného zabít.A v tom se v Maryše, jež miluje Francka nade všechno a je ochotna za něj položit i svůj vlastní život, vzbouří její nenávist, zlost, nepřátelství a ovládne ji jediná myšlenka, zachránit svého milence.
Nesejde jí jak, vždyť nemá co ztratit a tak se rozhodne svého muže otrávit.
Maryša byla vlastně ženou bojující ve stresové situaci za své štěstí.Toužila po opravdové lásce a právě ta jí nedovolila žít rezignovaně, přesto však neměla sílu vzepřít se svým rodičům ani opustit svého muže.Nedokázala odejít od manžela, který ji bil, protože měla předsudek o nerozlučitelnosti manželství. Proti této determinaci však bojovala.
Také Francek vede svým způsobem odboj se světem, do něhož se narodil.
ZÁVĚR:Maryša má být takovou výzvou k čtenáři, výzvou k zápasu proti světu, který nadřazuje peníze nad štěstí člověka, vybídnutí žen, aby se bouřily proti různým zděděným omezením a předsudkům, odpor vůči každému, kdo by chtěl manipulovat s člověkem.V díle moravských autorů je hluboce uložen hněv proti všemu, co znemožňuje svobodný rozvoj člověka, i touha po jeho štěstí.

Hodnocení čtenářského deníku Mrštíkové, Alois a Vilém - Maryša

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. duben 2008
  5 633×
  320 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Mrštíkové, Alois a Vilém - Maryša