Neruda Jan - Povídky malostranské

1. Týden v tichém domě
Povídka má sociální ráz, přibližuje všechny obyvatele domu.
Žena večer šije. Probudí jednoho ze spáčů, který si stěžuje na světlo. Ráno nájemníci zjistili, že slečna Žanynka zemřela. Co nejrychleji ji dopravili do kaple, aby nebyla dlouho v
domě.

2.Pan Ryšánek a pan Schlégl
Stejnou hospodu navštěvuje pravidelně pan Ryšánek a pan Schlégl. Ovšem ani jednou za jedenáct let na sebe nepromluvili. Oba měli rádi stejnou ženu.
Pan Ryšánek dostal zápal plic a po dlouhé době se uzdravil. Nakonec došlo ke smíření obou nepřátel.

3. Přivedla žebráka na mizinu
Žebrák pan Vojtíšek, pro svou milou povahu byl vždy štědře obdarován. Závistivá žebračka„milionová baba" si chtěla vzít Vojtíška za manžela. Ten ji však odmítl. Rozzlobená
pak o panu Vojtíškovi rozhlásila, že je ve skutečnosti velmi bohatý. Proto pana Vojtíška už nikdo neobdaroval a neměl k němu důvěru. Nešťastný pan Vojtíšek z hladu a zimy zemřel
- zmrzl.

4. O měkkém srdci paní Rusky
Paní Ruska, vdova, se zúčastňovala všech pohřbů, které na Malé Straně byly. Vždy nebožtíka pomluvila, a proto nesměla na pohřby chodit. Proto se přestěhovala k bráně,
kterou každý pohřeb musel projít.

5. Večerní šplechty
Na střechách malostranských domů se scházeli čtyři muži. Povídali si a rozjímali o životě. Zde měli klid.

6. Doktor Kazisvět
Doktor Herbert, zvaný Kazisvět, nikoho neléčil. Byl zahloubaný do knih a sám do sebe. Na pohřbu pana rady zjistil, že údajný nebožtík není mrtvý. Tím si získal pověst, ale
zase ji ztratil.

7. Hastrman
Rybář se domnívá, že jeho příbuzní si ho předcházejí pro vzácnou sbírku kamenů, ale doopravdy ho rádi nemají. Když poznal bezcennost sbírky, ubezpečil se o pravé lásce
celé rodiny.

8. Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku
Pan Vorel - cizinec na Malé straně - si otevřel krámek. Nedůvěřiví sousedé však u něho nenakupovali. Slečna Poldinka rozhlásila, že mouka, kterou si u pan Vorla nakoupila
páchla po tabáku z jeho pěnovky. Z pomluv se zoufalý pan Vorel oběsil.

9. U tří lilií
Neruda v malém hostinci U tří lilií je svědkem lásky dvou lidí, která kontrastuje se smrtí dívčiny matky.

10. Svatováclavská mše
Malý Neruda věří, že v kostele slouží na svátek mši sám svatý Václav. Proto se v chrámu nechá zavřít. Únavou a strachem usne. Když se probudí, vidí plačící maminku a tetu,
které se o něho strachovaly.

11. Jak to přišlo
Neruda vymyslí plán jak rozbořit Rakousko. V dětských hrách si mezi sebou rozdělili postavy a úkoly. Nakonec se plán neuskuteční, kvůli jednomu, který nesplnil svůj úkol -
obstarat střelný prach.

12. Psáno o letošních dušičkách
Starší slečna Mary dostane dva dopisy od dvou ctitelů. Netuší, že je to jen špatný žert. Když se konečně rozhodne, oba ctitelé spadli do Vltavy a utonuli. Obětavá slečna Mary
chodí každý den na oba hroby.

13. Figurky
Třicetiletý Jan Neruda se stěhuje do domu v jiném místě Malé Strany, aby našel klid na zkoušky. Po čase zjistí, že toto klidné místo není, a tak se stěhuje zpět.

Hodnocení čtenářského deníku Neruda Jan - Povídky malostranské

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. únor 2008
  11 338×
  481 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Neruda Jan - Povídky malostranské

Drakulaura
děkuju aspoň to nemusim číst a přečtu si monster high