Neruda, Jan - Povídky Malostranské

Jan Neruda se narodil 9.7. 1834,zemřel 22.8. 1891.Český básník, prozaik, novinář, fejetonista, divadelník, literární a výtvarný kritik.

Povídky Malostranské
V povídkách malostranských ukazuje Jan Neruda život lidí na Malé Straně za jeho dětství.Předvádí nám nejpozoruhodnější postavy.Celou knihu nás provádí jeho věrný průvodce lidských osudů,Nerudova láska k Praze a k její nejkrásnější části Malé Straně.

Pan Ryšánek a pan Schlegl
Pan Ryšánek a pan Schlegl byli bohatí obchodníci.Dlouho sedávali v hospůdce U Štajniců,u téhož stolu ani slova spolu nepromluvili.Nepřátelství mezi nimi bylo staré a nesmiřitelné.Rozhněvali se pro dívku,která zradila pana Ryšánka a vzala si pana Schlegla.Ta však brzy po porodu zemřela,zůstala po ní dcera.Slečna Schléglová byla kráska.Pan Ryšánek onemocněl přestal chodit do hospůdky.Když jednou po dlouhé době navštívil hospůdku,zajímal se pan Schlegl o jeho zdraví.Vlivem této události se oba muži smířili.

Povídka Hastrman
Byl jím pan Rybář,který bydlel v Hluboké cestě.Hastrman mu říkali proto,že chodil neustále v zeleném fráčku.Rybář si velice zakládal na své sbírce kamenů,o nichž se domníval,že jsou to vzácné drahokamy.Když mu pan profesor tyto kameny ocenil,že to byly obyčejné kameny.V zoufalém stavu vyhazoval kameny oknem.Dcera a její muž ho v zoufalém ničení sbírky zadržely,proto aby nechal kameny dětem.

Dále tam byly povídky:Týden v tichém domě,Večerní šplechty,U tří lilií,Svatováclavská mše….

Hodnocení čtenářského deníku Neruda, Jan - Povídky Malostranské

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. září 2008
  8 605×
  232 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Neruda, Jan - Povídky Malostranské

Nika
konečně delší obsah