Nižnánský, Jožo - Čachtická paní

Román se odehrává na rozhraní 16. a 17.století a čerpá látku ze skutečných událostí. V té době vládne Čachticím hraběnka Alžběta Báthoryová, vdova po Františkovi Nádasdyovi, vrchnímu veliteli předdunajských armád a dobrém příteli palatina Juraje Thurzy. O hraběnce kolují zvěsti, že vraždí mnoho nevinných dívek a vyžívá se v jejich mučení jen proto, aby se mohla koupat v jejich krvi a tím si zachovat mládí a krásu.

Příběh začíná na faře, když k postaršímu Janu Poniceovi, duchovnímu evangelické církve v Čachticích, přichází Jan Kalina. Mladý muž, oblíbenec mrtvého hraběte Nádsdyho přichází ze studií. Na jeho hlavu byla vypsána čachtickou paní odměna, protože po smrti jejího manžela, i když mu to přikázala, neodešel ze studií. Kalina se rozhodne podstoupit nebezpečí, protože slyšel o krutostech čachtické paní a bál se, aby za jeho čin nepotrestala jeho matku a sestru. Od faráře se dovídá, že jeho sestra Magdaléna zmizela. Kalina nepochybuje o tom, že v tom má prsty i čachtická paní a rozhodne se udělat jejím činům přítrž. Najednou k faráři přiběhne zmrzačená služka hraběnky a umírá na faře. (V knize se píše, že celá zkrvavená klepe z posledních sil na vrata fary.)

Kalina se vydá ke své matce, u které se seznámí s Maryšou Šútovskou a zamiluje se do ní. Šťastné shledání zničí Ficko, ohavný skřet ve službách hraběnky. Ze spárů Ficka Kalinu vysvobodí Andrej Drozd, vůdce zbojníků a Kalina se ke zbojníkům také přidá. Brzo získají dalšího spojence, přítele Kaliny, Pavla Lederera, který se z nešťastné lásky k Barboře Repášové stává hraběnčiným zámečníkem a lstí Fickovým důvěrníkem. (Pavel L. se těšil na lásku Barboru R., ale když přijel zjistil, že se provdala za jiného. Tvrdila mu, že ji donutil a, že spolu utečou a že ho snad I zabije. Ale Pavel řekl ne o po té odešel. Barbora plakala a křičela ať neodchází. Pavel odešel smutný, že ani ona není šťastna.) Andrej Drozd se vydá za čachtickou paní, kde je zajat, ale dostane se ze zajetí svou silou a ukradne Vihara koně hraběnky Alžběty.

Alžbětiny věrné služky – Dora Sentešová, Ilona Jó a Kata Benecká najímají služky, aby hraběnka měla dost „surovin“ pro mučení a krvavé koupele.

Dojde k několika střetům mezi zbojníky a hajduky čachtické paní, která se cítí ohrožena a tak požádá o ochranu palatina, který jí díky jejímu dobrému jménu, poskytne vojsko. Alžbětu začnou všichni opouštět: Její utajovaná dcera, zemanské děvče, Eržika Príborská, dcera palatinova tajemníka Juraje Závodského a nechtěná snoubenka hraběte Nyáryho se s pomocí svého snoubence stává ženou své tajné lásky, zbojníka Andreje Drozda. Hrabě Nyáry se rozhodne poskytnout pomoc zbojníkům v boji proti hraběnce.Velitel pandurů Imrich Kenderessy se také stává kvůli lásce k Magdule Kalinové zbojníkem. Duchovního Jana Ponicenia, doufajícího v hraběnčinu nevinu, přesvědčí o opaku dopis jeho předchůdce o strašné smrti devíti děvčat a tak se rozhodne připravit v Čachticích vzpouru.Kastelán hraběnky Mikuláš Lošonský, svědek několika vražd nevinných dívek se rozhodne říci pravdu palatinovi. Samotní Čachtičané se bouří proti krutovládě hraběnky.

Po několika prohrách i výhrách zbojníků, zajmutí jejich milých i jich samotných, otálení palatina Juraje Thurzy nad vykonáním spravedlnosti a vzpouře Čachtičanů se dostane Čachticím spravedlnosti .Posluhovači hraběnky jsou upáleni, škody spáchané Alžbětou na poddaných odškodněny a hraběnka umírá v žaláři svého vlastního hradu, kde byla uvězněna, aby se zabránilo skandálu v ušlechtilých kruzích a zemřela 28. srpna 1614 (podle některých zdrojů otrávena). Zbojníci si vybojují svobodu i lásku: Jan Kalina a Maryša Šútovská, Andrej Drozd a Eržika Príborska, Pavel Lederer a Barbora Repášová a také Imrich Kenderessy a Kalinova sestra Magdula Kalinová.

Kniha popisuje opravdu hrůzné zážitky až do různých detailů, jak Alžběta Báthoryová vraždí a vyžívá se v tom jak mladá děvčata trpí!! Podle mého názoru je to velmi pěkný historický román a doporučuji všem, aby si ho přečetli, protože film je opravdu jiný.

V textu jsou používána zvláštní slova:

*Dobrovolně se vám poddám! Zašpinili byste mi mentieku i dolomán, pošlapali mi karmazínové čižmy.
**Mentieka: krátký soukenný kabátec ozdobený šňůrami, někdy také kožišinou podšitý.
**Dolomán: nejparádnější součást slavnostního zemenského obleku : dlouhý kabát se šňůrami.

Bathory

Juraj Jakubisko

Tento režisér Juraj Jakubisko zfilmoval příběh Alžběty Báthoryové. Příběh se odehráva z počátku podobně. Alžběta čeká dítě, když v tom přijede její muž šíleně opilý a znásilní ji a ona příjde o dítě. Je velmi rozčílená protože přistihne I služky jak se nechají zneužívat od jejího muže a jeho přátel. Hraběnka si přivlastní otroka, který maluje vznikne mezi nimi pouto. Ale František Nádasdy ho chce otrávit vínem jenže napije se hraběnka a vyhledávají okamžitou pomoc. Pomůže jim bosorka, čarodějnice, která používá bylinky. Alžběta přežije, ale František zemře v boji proti Turkům a už mu není pomoci. Alžběta má dvě dcery a syna. Je stále mladá a krásná. Lidé ji podezřívají, že vraždí a koupe se v krvi. Dva šmídilové zjistí že to není pradva že jsou to jen bylinky. Ve filmu chtějí znázornit, že to není její chyba, že byla otrávena proto ubližovala a že se v krvi nekoupala je to opak knihy ve filmu se jí snaží zprostit viny a dokázat, že je neviná, ale v knize se jí snaží usvěčit. Konec je stejný hraběnka je uvězněna ve svém vlastním hradě zazděna a umírá…

Film nebyl špatný, ale není tak rozsáhlý jako kniha a je moc škoda, že nebyl podla té knihy. Takže doporučuji si raději přečíst knihu.

Hodnocení čtenářského deníku Nižnánský, Jožo - Čachtická paní

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Malá K
  28. prosinec 2012
  3 639×
  877 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Nižnánský, Jožo - Čachtická paní